WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KRYTERIA OCENY I METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.

 

/sites/default/files/pzo_sp_2019-2020_na_strone_szkoly.docx

Strony