Dane osobowe

Informacja dla uczniów rodziców i opiekunów uczniów
i kandydatów na uczniów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, że:

(link do w/w dokumentu poniżej)

/sites/default/files/informacja_dla_uczniow.docx