PLAN ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY

Plan zajęć uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach