W roku szkolnym 2022/2023 wiedzę wpajać nam będą następujący nauczyciele

Adach Lidia

Jaklewicz Grażyna

ks. Jaworowski Marcin

Bednarska Agnieszka

Bracichowicz Aldona

Bugaj - Ronduda Alina

Chojnacka Katarzyna

Grosicka Wiesława

Kapral Nina

Kucharczyk Agata

Młynarczyk Marek

Nawrot-Przygoda Katarzyna

Niepołońska Katarzyna

Olszewska Urszula

Pitula Rafał

Pluta Joanna

Prus Edward

Pyczek Joanna

Saletra Małgorzata

Słapek Dorota

Sławińska Dorota

Sitarski Jacek

Tomaszewska Sylwia

Tosnowiec - Brodawka Grażyna

Zapała Elżbieta

Zawadzka-Chłopek Monika

Zep Katarzyna

Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia w roku szkolnym 2022/2023:

Głowacka Sylwia

Sarnecka Renata

Sztuka Magdalena