Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KIELCACH

Podział roku szkolnego 2018/2019 na półrocza:

I półrocze roku szkolnego 2018/2019 – 03.09.2018 r.- 31.01.2019 r.

II półrocze roku szkolnego 2018/2019 – 01.02.2019 r. - 21.06.2019 r.

 

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

1. Początek zajęć szkolnych - 03.09. 2018 r.

2. Koniec zajęć szkolnych - 21.06. 2019 r.

3. Zimowa przerwa świąteczna - 23.12. 2018 r. - 31.12. 2018 r.

4. Termin ferii zomowych - 14.01.2019 r. –27.01.2019 r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna - 18.04.2019 r. - 23.04.2019 r.

6. rekolekcje wielkanocne - Termin rekolekcji wielkopostnych zostanie podany do wiadomości po uzgodnieniu z Ks. Proboszczem.

7.  Egzaminy gimnazjalne - dodatkowy termin egzaminu - 10 – 12.04.2019 r./ 03 – 05. 06.2019 r.

 8. Egzamin ósmoklasisty - dodatkowy termin egzaminu - 15 -17.04.2019 r./03 – 05.-06.2019

9.  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych - 

02.11.2018 r.

10, 11, 12.04.2019 r.

15, 16, 17.04.2019 r.

02.05.2019 r.

 

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

 1. Spotkania z rodzicami obywają się w godzinach:

 • 16.30 – klasy I - III

 • 17.15 – klasy IV – VIII i III gimnazjalna

 1. Na każdym zebraniu z rodzicami obecni są wszyscy nauczyciele.

 

Data

Tematyka

17 września 2018 r.

 

 

 

 1. Zapoznanie rodziców z:

 1. zmianami organizacji pracy szkoły – wprowadzenie dziennika elektronicznego;

 2. z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie (planem pracy wychowawcy);

 3. planem pracy Szkoły (m.in. kalendarz dni wolnych od nauki);

 4. tematyką zajęć WDŻ (podpisanie kart).

 1. Wybór oddziałowej rady rodziców i wyborze Rady Rodziców (w tym samym dniu).

 2. Omówienie zawartości strony internetowej Szkoły – zakładka z informacjami dla rodziców (regulaminy, Statut, kalendarz roku szkolnego , harmonogram spotkań
  z rodzicami, itp.).

 3. Omówienie zasad poszanowania podręczników rządowych (m.in. zasady korzystania przez inne roczniki ).

 4. Inne sprawy bieżące, w tym kwestia funkcjonowania uczniów w klasie i szkole i zaproszenie rodziców na wszystkie uroczystości szkolne.

 

 

07 listopada 2018 r.

 

 

Dzień otwartej szkoły

Zapoznanie rodziców z wynikami nauczania i bieżącymi sprawami wychowawczymi.

 

12 grudnia 2018 r.

 

Wywiadówka

1. Zapoznanie rodziców z:

 • proponowanymi ocenami za I półrocze,

 • bieżącymi sprawami wychowawczymi.

2. Poinformowanie rodziców o zasadach przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w klasie VIII i III gimnazjalnej (wychowawcy klas VIII i klasy III gimnazjalnej).

06 lutego 2019 r.

 

 

 

Wywiadówka

Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej
w I półroczu roku szkolnego 2018/2019.

 

27 marca 2019 r.

 

 

Dzień otwartej szkoły

Zapoznanie rodziców z bieżącymi wynikami nauczania i sprawami wychowawczymi.

15 maja 2019 r.

 

 

Wywiadówka

1. Zapoznanie rodziców z:

 • proponowanymi rocznymi ocenami,

 • bieżącymi sprawami wychowawczymi.

2. Informacja o wydarzeniach w Szkole w roku szkolnym 2018/2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

17.09.2018 r.(poniedziałek)

Kl. I-III – godz.16.30

I a - sala 9

I b - sala 11

II a - sala 25

II b - sala 10

III a – sala 23

klasy IV-VIII i odział gimnazjalny- godz.17.15

IV a – sala 18

IV b – sala 31

V a- sala 33

V b –sala 29

VI a – sala 17

VI b – sala 22

VII a – sala 32

VIII a – sala 28

VIII b – sala 27

III A – sala 35

 

 

 

 

Terminy spotkań z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 7
w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018

 

Pierwsze półrocze

Drugie półrocze

 

Data/godzina

Data/godzina

 

15 września 2017 r.

 

Klasy I –III:

godz. 16.30

 

Klasy IV-VII
i odziały gimnazjalne:

godz. 17.30

 

06 lutego 2018 r. - wywiadówka

 

Klasy I –III:

godz. 16.30

 

Klasy IV-VII
i odziały gimnazjalne:

godz. 17.30

17 października 2017 r. - wywiadówka

Klasy I –III:

godz. 16.30

 

Klasy IV-VII
i odziały gimnazjalne:

godz. 17.30

10 kwietnia 2018 r. – dzień otwartej szkoły

 

Klasy I –III:

godz. 16.30

 

Klasy IV-VII
i odziały gimnazjalne:

godz. 17.30

28 listopada 201 r. – dzień otwartej szkoły

 

Klasy I –III:

godz. 16.30

 

Klasy IV-VII
i odziały gimnazjalne:

godz. 17.30

22 maja 2018 r. – wywiadówka

 

Klasy I –III:

godz. 16.30

 

Klasy IV-VII
i odziały gimnazjalne:

godz. 17.30

03 stycznia 2018 r. - wywiadówka

 

Klasy I –III:

godz. 16.30

 

Klasy IV-VII
i odziały gimnazjalne:

godz. 17.30