Samorząd - Gimnazjum (rok szkolny 2016/2017)

Uczniowie Gimnazjum nr 1 pomagali w organizacji Festynu Rodzinnego „Sobota na dwóch kółkach”.

Wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 7 dobrze się bawiliśmy.

 

 

Z okazji Dnia Dziecka odbył się II rajd pieszy do Suchedniowa i Skarżyska – Kamiennej. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie naszego Gimnazjum.

Świetnie się bawiliśmy, a jedną z największych atrakcji było zwiedzanie Muzeum Orła Białego w Skarżysku.

 

 

W maju obchodziliśmy Dzień Językowy. Uczniowie klasy I A, pod kierunkiem pani Wiesławy Grosickiej przygotowali wiele ciekawych informacji na temat Rosji i języka rosyjskiego. Natomiast uczniowie klas II i III pod opieką pań Joanny Pluty i Karoliny Miernik zaprezentowali przedstawienie teatralne w języku angielskim pt. „Królewna Śnieżka”.

 

 

Uczniowie klasy II A w ramach realizacji projektu edukacyjnego, przygotowali uroczystość z okazji Dnia Patrona naszego Gimnazjum - Stanisława Konarskiego. Jedna z części projektu dotyczyła historii naszej szkoły. Wiele się dowiedzieliśmy o tym, jak powstała i funkcjonowała przez lata.

 

 

05.04. 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 1 wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej pt. "Bezpieczny przejazd". Nadrzędnym celem tej akcji jest podnoszenie świadomości dzieci dotyczącej zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych, kształtowanie i utrwalanie bezpiecznych postaw i zachowań , a w konsekwencji dążenie do ograniczenia liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych....

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny zorganizowano Turniej Sportowy na wesoło.

Uczniowie i nauczyciele dobrze się na nim bawili.

 

W II półroczu roku szkolnego 2016/2017 przeprowadzono drugą edycję Szkolnego Konkursu „Czyj to głos?”.

Zwycięzcami zostali uczniowie klasy III A.

 

Z okazji Dnia Kobiet zorganizowano apel z krótkim programem artystycznym przygotowanym przez uczniów klasy II A.

Wszystkim paniom w naszej szkole wręczono kwiaty,a dziewczętom drobne upominki.

 

Apel podsumowujący pracę samorządu w pierwszym półroczu odbył się 26  stycznia 2017 r. 

Zostali na nim wyróżnieni uczniowie z najlepszymi wynikami

w nauce, najlepszą frekwencją oraz laureaci konkursów międzyszkolnych i wewnątrzszkolnych.

16 grudnia odbył się konkurs „Czyj to głos ?"- wymyślony i samodzielnie przygotowany prze uczennice klasy III A: Nikolę Lange i Małgorzatę Janowską. Z uwagi na duże zainteresowanie tym konkursem, dziewczęta przeprowadzą jego II etap w II półroczu.

 

Strony