UWAGA

UBEZPIECZENIE UCZNIA NA ROK SZKOLNY 2019-2020

Drodzy Rodzice

Rada Rodziców przy Szkole podstawowej nr 7 w Kielcach informuje o możliwości ubezpieczenia dziecka. Ubezpieczenie zbiorowe w Iner Risk kwota 20 000 zł, składka wynosi 45zł. Wpłaty należy dokonać do 20 września 2019r. Pieniądze będą zbierane przez rodziców z Trójek klasowych na spotkaniach rodziców z wychowawcą 18 września 2019. Informujemy, że ubezpieczenie jest całkowicie dobrowolne i nie są Państwo zobowiązani do ubezpieczenia zbiorowego.

Z poważaniem Rada Rodziców.

PILNE!

OD DNIA 26 KWIETNIA 2019 ROKU LEKCJE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ W KIELCACH BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PLANEM ZAJĘĆ.

OBIADY DLA UCZNIÓW W CZASIE AKCJI STRAJKOWEJ

Mimo nadal trwającej akcji strajkowej w szkole od dnia 24.04.2019 r. stołówka szkolna wznawia wydawanie obiadów.

STRAJK

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

W związku z nadal trwającą akcją strajkową nauczycieli, szkoła nie jest

w stanie zapewnić prowadzenia zajęć zgodnie z planem lekcji.

Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły będą mieli zapewnioną opiekę.

Wszelkie informacje o zawieszeniu strajku będą podane do wiadomości na stronie internetowej i drzwiach wejściowych szkoły.

EGZAMINY !

W dniach 10-12.04.2019 r. -  egzamin gimnazjalny.

W dniach 15-17.2019 r. -  egzamin ósmoklasisty.

Są to dni wolne od zajęć dydaktycznych ujęte w planie pracy szkoły.

Zajęcia opiekuńcze organizuje świetlica szkolna.

OPŁATA ZA OBIADY

Uprasza się o terminowe dokonywanie wpłat za obiady.

Zgodnie z Regulaminem Stołówki Szkolnej opłata powinna być dokonana do 15-tego dnia kazdego miesiąca.

Nieterminowe wpłaty powodują naliczenie ustawowych odsetek.