Aktualności

Rada Rodziców dokonała wyboru Towarzystwa Ubezpieczeniowego (InterRisk) na rok szkolny 2017/18, w związku z tym informujemy, iż w celu objęcia Państwa dzieci ubezpieczeniem grupowym EDU plus od dnia 1 września 2017r, konieczne jest dokonanie wpłaty składki rocznej w wysokości 40 złotych – suma ubezpieczenia wynosi 12 000 złotych.

Wpłaty będą przyjmowane przez skarbników lub wychowawców klas na najbliższym zebraniu rodziców tj. dnia 15.09.2017r.

Szczegółowe informacje...

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018 bierze udział w programie edukacyjnym "Trzymaj Formę". Program ten jest współorganizoawny przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności , Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej...

Dnia 07.09.2017r. uczniowie klasy 1a rozpoczęli zajęcia edukacji informatycznej z wykorzystaniem Ozobota.

Zajęcia w oparciu o pakiet "Edukacja wczesnoszkolna" autorstwa Anny Świć udostępniony na stronie www.edu-sense.com poprowadziła pani Monika Zawadzka-Chłopek. Uczniowie poznali postawowe zasady pracy z Ozobotem,  obserwowali zależność między kolorem linii a reakcją poruszającego się po niej robota. Projektowali trasę poruszania...

 Od roku szkolnego 2017/2018  wszyscy uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 7 i odziały gimnazjalne Gimnazjum nr 1 w Szkole Podstawowej nr 7  będą zaopatrzone w bezpłatne podręczniki. Wyjątkiem są podręczniki do religii, które rodzice muszą zakupić we własnym zakresie.

Bezpłatne podręczniki uczniowie będą wypożyczą w bibliotece szkolnej na początku roku szkolnego.

 

UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA

ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7

W KIELCACH

04.09.2017r.

Uroczystość dla wszystkich uczniów rozpoczyna...

Strony