Aktualności

Karta zgłoszeniowa na XV Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej
do pobrania w zakładce KONKURSY ZAWODY -> Regulaminy konkursów

 

 Wyniki Konkursu o polskich symbolach narodowych i symbolach szkolnych, który odbył się 17 marca 2017 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach,

znajdują się w zakładce "Projekty, Programy, Turniej - Turniej Pocztów".

W tym dniu uczniowie naszej szkoły witali nie tylko wiosnę.

Dzień ten pełen był również poezji. Utworem „Przyjście wiosny”

Jana Brzechwy powitała tę porę roku na spotkaniu z dziećmi z klas

I – III szkoły podstawowej nauczycielka biblioteki. Także na lekcjach wychowawcy oraz nauczyciele różnych przedmiotów czytali

...

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29 W KIELCACH

ul. Zimna 16, 25-732 Kielce

www.sp7.kielce.eu e-mail: zso29kielce@onet.eu

tel: 41-36-76-187 fax: 41-36-76-958

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY TERMINU

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ...

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7   
W KIELCACH

 

ogłasza

 

III Miejski Konkurs Historyczno - Informatyczny

pt. „Śladami Partyzan”tów Ziemi Kieleckiej"

 

W okresie II wojny światowej na terenie Kielecczyzny prowadziły działalność konspiracyjną różne ugrupowania partyzanckie. Należały one do najsilniejszych i...

Strony