Kalendarium Szkoły Podstawowej nr 7

W latach 20-tych wiejska szkółka na Czarnowie nie zaspakajała już lokalnych potrzeb ludności. Część dzieci uczęszczała więc do najbliżej usytuowanej, miejskiej szkoły im. Konarskiego. Nasza placówka wyodrębniła się z tej właśnie szkoły.

 
· 1933r. Zapada decyzja o utworzeniu w pobliżu SP im. Konarskiego Szkoły nr 7.

· 1934r. „Siódemka” rozpoczyna swoją pracę.
Mieści się w dwóch budynkach przy ul. Karczówkowskiej. Wkrótce zostaje przeniesiona do drewnianego baraku przy ul. Zacisze.

· 1935r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego zatwierdza projekt przebudowy gmachu po Powiatowej Komendzie Uzupełnień przy ul. Chęcińskiej 3 na drugie pomieszczenie dla SP7.

· Lata 1939-1945 szkoła działa z przerwami pokonując trudności czasów wojny. Czterokrotnie zmienia swą lokalizację mieszcząc się kolejno w budynkach przy ul. Seminaryjskiej 25, Silnicznej 13, Piotrkowskiej i ponownie Silnicznej.

· 1945r. Powrót placówki do budynku przy ul Chęcińskiej.

· 1950/51r. Zostaje utworzona przy szkole klasa licealna (kl. VIII), co zapoczątkowało funkcjonowanie nowej placówki o nazwie: Ogólnokształcąca Szkoła Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kielcach przy ul. Chęcińskiej nr 3.

· 1951r. Szkoła przenosi się do nowego budynku przy ul. Chęcińskiej 5 i zostaje przekształcona w IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sawickiej. Jednocześnie zapada decyzja o budowie nowych budynków dla szkół na obrzeżach miasta – dotyczy to także odradzającej się Szkoły nr 7 na Czarnowie.

· 1954-1955r.Trwa budowa nowego budynku dla szkoły przy ul. Szkolnej.

· 1955r. Przekazanie budynku Wydziałowi Oświaty Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach jako pomnik 10 lecia PRL.

· 30.X.1955r. Uroczyste otwarcie szkoły.

· 1955r. Pierwszy rok funkcjonowania SP 7 w nowym budynku. Na obiekt składa się 7 sal lekcyjnych, wkrótce dochodzą kolejne 2 oraz świetlica z jadalnią. Naukę rozpoczyna 568 uczniów pod opieką 15 nauczycieli.

· 9.V.1964r.Nadanie szkole imienia Partyzantów Ziemi Kieleckiej z okazji 20-lecia PRL.

· 1967r. Ufundowanie przez Komitet Rodzicielski oraz FŁT „Iskra” sztandaru szkoły.

· 1971r. Przekazanie pod opiekę młodzieży SP7 pomnika ofiar faszyzmu przy ul. Urzędniczej.

· XII.1995r. „Siódemka” gospodarzem I Międzyświetlicowego Konkursu Plastycznego.

· 1998/99r. SP 7, w wyniku reformy oświatowej, staje się szkołą sześcioklasową.

· 9.XI.1999 – Wizytacja kanonicza ks. Bp. Mieczysława Jaworskiego.

· 21.VI.2000r. Pożegnanie po raz ostatni absolwentów klas ósmych.

· IX.2000r. Opracowanie podstawowych dokumentów szkoły wynikających z wprowadzonej reformy oświat: Statutu Szkoły, znowelizowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego Szkoły, Planu Rozwoju Szkoły i innych.

· 23.IV.2001r. Przystąpienie szóstoklasistów z „Siódemki” do pierwszego sprawdzianu wiadomości i umiejętności.

· 13.VI.2001r. Organizacja I Międzyszkolnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7.

· 15.VI.2002r. Przyznanie „Siódemce” dyplomu uznania i pucharu na Przeglądzie Twórczości Szkolnej „Wiosna 2002” za znaczące osiągnięcia w kolejnych edycjach konkursu „Pasje i talenty”.

· 11.XI.2002r. Przekazanie pod opiekę młodzieży SP 7 odbudowanego i poświęconego Pomnika Niepodległości przy dworcu PKP  przez Komitet Odbudowy.

· 12.XI.2002r. Powołanie w „Siódemce” Szkolnego Klubu Europejskiego, spotkanie uczniów z przedstawicielami Biura Informacji Europejskiej przy Urzędzie Wojewódzkim.

· 27.III. 2002r. Przygotowanie i przeprowadzenie Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów  klas trzecich pod hasłem :”posłuchajmy jak bije zielone serce przyrody”.

· IX. 2004r. Oddanie do użytku nowoczesnej sali komputerowej wyposażonej przez Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej na podstawie umowy z MENiS.

· III 2005r. Zorganizowanie i przeprowadzenie I Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej.

· IV 2005r. Jubileusz 70-lecia istnienia placówki i 50-lecia budynku przy ulicy Szkolnej.

· IV 2006r. Zorganizowanie I Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej kontynuowanego w latach kolejnych.

· IX 2009r. Przeniesienie siedziby szkoły do budynku przy ulicy Zimnej 16 i włączenie (wraz z Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego) do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 29.  

 

Na podstawie

„Z kart historii Szkoły Podstawowej nr 7
 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej”

autorstwa R. Nadgowskiego i A. Polakowskiej
oraz suplementu
zebrała A. Kwiecień