POLITYKA PRYWATNOŚCI

Inspektorem Danych Osobowych w Szkole podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach jest pani Aleksandra Bartosz.

Zastępcą Inspektora Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 7 im. partyzantów Ziemi Kieleckiej jest p. Magdalena Jarząbek.

Kontakt IOD możliwy jest pod numerem tel.: 41 36 76 103 lub za pośrednictwem emaila:  iod@sp7.kielce.eu

 

/sites/default/files/u5/zalacznik_a_-_polityka_prywatnosci_.docx

/sites/default/files/u5/zalacznik_b_-_informacja_dla_uczniow_.docx

/sites/default/files/u5/zalacznik_c_-_informacja_dla_pracownikow_.docx

/sites/default/files/u5/zalacznik_d_-_informacja_dla_osob_obietych_monitoringiem_.docx

/sites/default/files/u5/zalacznik_e_-_informacja_dla_kandydatow_na_pracownikow_.docx

/sites/default/files/u5/zalacznik_f_-_informacja_dla_osob_uprawnionych_do_odbioru_dziecidocx_.docx