Świetlica - rok szkolny 2011/2012

1. Spotkanie z rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy – zapoznanie z Regulaminem Świetlicy ZSO nr 29 oraz procedura odbierania dziecka ze świetlicy -  wrzesień.

2. Spotkanie uczniów z pielęgniarką szkolną „Znaczenie zdrowego odżywiania dla prawidłowego rozwoju dzieci” - październik.

3. Spotkanie z członkami Chóru „Żołnierskie Echa” z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości - listopad.

4. Cykl zajęć o Januszu Korczaku  - cały rok.

5. Organizacja przez naszą świetlicę MIĘDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Ciekawe zakątki Kielc w różnych porach roku” -

 laureaci: Tomasz Orkisz (Szkoła Podstawowa nr 9),

                    Piotr Niestuj (Szkoła Podstawowa nr 33),

                    Barbara Joszczenko (Szkoła Podstawowa nr 8).

6. Konkursy wewnątrzświetlicowe:

a) konkursy plastyczne  - „Jesienne krajobrazy w muzyce”-

zwycięzcy: Aleksandra Kiniorska kl. Ia, Katarzyna Błońska kl. IIa  Aniela Kwiecień kl.  IIb  Maria Król kl. Ia,  Anna Kalinowska kl. Ia, Dagmara Dobrosz kl. IIb, Kamila Kowalska kl. IIb i Klaudia Kubicka kl. IIa.

 - „Jesienne krajobrazy w poezji”-

zwycięzcy: Antoni Chudzicki kl. Ib, Izabela Gąsiorowska kl. Ib i Natalia Jurzyńska kl. Ib, Katarzyna Błońska kl. IIa, Dagmara Dobrosz kl. IIb i Zuzanna Tomczyk kl. IIb, Jakub Zyzik kl. IIIa, Kamil Szczygieł kl. IIIa, Weronika Gil kl. IIIa.

- „W listopadzie, w parku, w sadzie, cicho, szaro i smutno”-

zwycięzcy: Wiktoria Jaśkowska kl. Ia, Dagmara Dobrosz kl. IIb, Jakub Zyzik kl. IIIa,

Maria Król kl. Ia, Dominik Orliński kl IIa.

b) konkursy wiedzy – Konkurs wiedzy o Warszawie, - Konkurs wiedzy o Kielcach,

- Konkurs wiedzy o Szopenie-

 zwycięzcy: Paula Kałuzińska kl. IVa, Mateusz Kisiel kl. IIa, Aleksandra Król kl. IIIa,

- Quiz wiedzy o przyrodzie jesienią-

 zwycięzcy: Weronika Gil kl. IIIa, Aleksandra Król  kl. IIIa, Oliwier Wojtowicz kl. Ia,

- Konkurs „Zdrowie dla życia”

I miejsce - Weronika Gil, Ola Król, Maria Ryśkiewicz, Ania Cebula -kl. III a,

II miejsce - Iza Gąsiorowska, Kornelia Kubicka, Monika Skórkiewicz, kl. Ib,

Oliwier Wojtowicz, Wiktoria Jaśkowska, kl. I a,

III miejsce - Mateusz Kisiel, Michał Kowalski, kl. II a,

c) konkurs literacki – „Jaka to bajka” –

zwycięzcy: Wiktor Jokiel kl. Ib, Kornelia Kubicka kl. Ib, Dominik Orliński kl IIa,

Mateusz Kisiel kl. IIa, Dagmara Dobrosz kl. IIb.

7. Wychowankowie świetlicy brali udział w następujących konkursach na terenie miasta:

a) II Międzyświetlicowy Konkurs Literacki „Mały pisarz” org. przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach – Anna Cebula - I miejsce,

b) Międzyświetlicowy Konkurs Piosenki „W świecie bajek” org. przez Świetlicę Szkolną w ZSO nr 6 w Kielcach – Aleksandra Król, Aniela Kwiecień, Kamila Kowalska - I miejsce,

c) Międzyświetlicowy Konkurs Talentów „Każdy z nas talent ma, masz go ty, mam go ja” org. przez Szkołę Podstawową nr 8 w Kielcach - Adrianna Wójcik - wyróżnienie,

d) XI Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczno-Techniczny ŻYJ ZDROWO pod hasłem „Dbam o środowisko” org. przez Szkołę Podstawową nr 18 w Kielcach – Anna Cebula - wyróżnienie,

e) Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Wielkanocny Baranek” org. przez ZSO nr 28 w Kielcach – Weronika Kałuzińska - udział,

f) Międzyświetlicowy Konkurs Recytatorski „Najpiękniejsze polskie wiersze dla dzieci” org. przez Szkołę Podstawową nr 33 w Kielcach – Maria Ryśkiewicz  - III miejsce,

g) Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Laurka dla mamy” org. przez Ośrodek Kultury ZIEMOWIT w Kielcach – Aleksandra Król i Aleksander Szymański - wyróżnienia,

h) Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Muzyka Stanisława Moniuszki” org. przez Gimnazjum nr 7 w Kielcach - Klaudia Kubicka - II miejsce.

8. W roku szkolnym 2011/2012 w pracę świetlicy aktywnie angażowali się rodzice uczniów.

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA SKŁADAMY PAŃSTWU:

Agnieszce Sitarz, Pawłowi Kałuzińskiemu, Elżbiecie Kałużnej-Cebuli, Sylwii Chrząstowskiej, Marzenie Kwiecień i Bożenie Michalczyk.

 

_______________________________________________________________________________

 

REGULAMIN ŚWIETLICY  

 

W NASZEJ ŚWIETLICY: