Dokumenty szkoły

 

REGULAMIN WYCIECZKI

..........................................................................................................................................................................

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ W KIELCACH

W dniu 16 marca 2022 roku Rada Pedagogiczna SP nr 7 przyjęła w drodze uchwały zmiany w Statucie Szkoły, które spowodowane są nowelizacją przepisów dotyczących kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi.

..............................................................................................................................................................

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach na rok szkolny 2023 – 2024.

.................................................................................................................................................................

Regulaminu korzystania z szafek szkolnych w SP 7