WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

Data publikacji: 29.09.2022

Wymagania edukacyjne z jezyka angielskiego

Treści Nauczania dla klas IV- VIII

Wymagania edukacyjne dla poszczególnych klas:

Data publikacji: 17.11.2021

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI

Data publikacji: 21.09.2021

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY I METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.

 

/sites/default/files/pzo_sp_2019-2020_na_strone_szkoly.docx

Data publikacji: 10.09.2021

Wymagania edukacyjne z historii

Wymagania edukacyjne dla poszczególnych klas:

Data publikacji: 17.09.2020

Wymagania edukacyjne z muzyki

Data publikacji: 23.01.2020

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego

Data publikacji: 23.01.2020

Wymagania edukacyjne z chemii

Strony