WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY I METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.

 

/sites/default/files/pzo_sp_2019-2020_na_strone_szkoly.docx

Wymagania edukacyjne z chemii

Wymagania edukacyjne z fizyki

Strony