Rada Rodziców

Na spotkaniu przedstawicieli Klasowych Rad Rodziców została wybrana RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KIELCACH w roku szkolnym 2022/2023 w składzie:

Przewodnicząca – Karolina Nowakowska

Z-ca Przewodniczącej – Tomasz Sarnecki

Sekretarz – Małgorzata Niewczas

Skarbnik – Justyna Kochanowska

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji - Aleksandra Jewulska

Z-ca Przewodniczącego Komisji – Magdalena Poniewierska

Sekretarz Komisji – Karolina Kuta

DRODZY RODZICE

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach podjęła uchwałę o wysokości składki na rzecz Rady Rodziców.

Wysokość składki płaconej jednorazowo za rok szkolny 2022/2023 wynosi 50 złotych od ucznia. Możliwa jest wpłata składki w dwóch ratach tj. I semestr - 25 złotych oraz II semestr – 25 złotych.

W przypadku uczęszczania do naszej szkoły rodzeństwa – składka za pierwsze dziecko wynosi 50złotych rocznie, a za każde kolejne – 25 złotych.

Dokonywanie wpłat możliwe jest na rachunek bankowy Rady Rodziców, w przypadku losowym skarbnikom klasowym.

Termin dokonywania wpłat pierwszej raty: 31.12.2022r.

Składka jest dobrowolna. Serdecznie dziękujemy za dokonywanie wpłat.

Nr rachunku: 50 8493 0004 0001 0063 2060 0001

W tytule prosimy o podanie: Imię i Nazwisko ucznia (nie rodzica), klasa oraz dopisek RR.

 

DRODZY RODZICE

        Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach informuje, że w roku szkolnym 2022/2023 uczniowie objęci będą ubezpieczeniem grupowym EDU PLUS InterRisk TU S.A.

Okres ubezpieczenia:

Od dnia 1 września 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2023roku.

 Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest uiszczenie

Składki rocznej w wysokości 49 złotych do dnia 20 września 2022 roku.

Ogólne warunki ubezpieczenia do wglądu w sekretariacie szkoły.

Rok szkolny 2022/2023

InterRisk Vienna Insurance Groupe

Polisa seria EDU-A/P numer 113174

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.

Dokonywanie wpłat możliwe jest na rachunek bankowy Rady Rodziców, w przypadku losowym skarbnikom klasowym.

Nr rachunku: 50 8493 0004 0001 0063 2060 0001

W tytule prosimy o podanie: Imię i Nazwisko ucznia (nie rodzica), klasa oraz dopisek „Ubezpieczenie”.