Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KIELCACH

Przewodnicząca – Wioletta Lisak

Z-ca Przewodniczącej – Tomasz Sarnecki

Sekretarz

Małgorzata Niewczas

Skarbnik

Marta Smolarczyk

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Komisji – Anna Gościniewicz

Z-ca Przewodniczącej Komisji – Beata Pać

Sekretarz Komisji – Karol Dorosz

 

Numer rachunku bankowego:

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KIELCACH

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

50 8493 0004 0001 0063 2060 0001

BANK SPÓŁDZIELCZY W KIELCACH

II Oddział w Kielcach

Informujemy, że wpłaty składki na Radę Rodziców można dokonywać poprzez skarbników klasowych lub bezpośrednio na rachunek bankowy.

Składka na rok szkolny 2018/2019 wynosi:

  • wpłata  na cały rok szkol. - 40 złotych
  • składka w przypadku uczęszczania do naszej szkoły dwójki lub większej liczby dzieci z rodziny wynosi: 40 złotych pierwsze dziecko, 
  • każde kolejne dziecko 20 złotych na cały rok szkolny.

Wpłaty prosimy dokonać do 31 grudnia 2018 roku.

Serdecznie dziękujemy za dokonywanie wpłat.

 

UBEZPIECZENIE SZKOLNE

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły, których rodzice podjęli decyzję o przystąpieniu do Grupowego ubezpieczenia szkolnego i dokonali dobrowolnej wpłaty na ubezpieczenie, objęci są ubezpieczeniem szkolnym EDU PLUS przez

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insuranse Group

 

  Numer Polisy: EDU-A/P  numer 066862  ( dotyczy składki na ubezpieczenie w wysokości 45,00 złotych)

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zgłaszania szkody znajdują się na tablicy ogłoszeń.

 

Kontakt w sprawie ubezpieczenia:

Kancelaria Ubezpieczeń

Ul. Karczówkowska 20

Telefon: 660 596 238

 

OdpowiedzPrzekaż dalej