Rada Rodziców

 

 PREZYDIUM RADY RODZICÓW 

PRZY

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KIELCACH

 

 Przewodnicząca Beata Sadowska

I Z-ca Przewodniczącej Aleksander Żmuda

II Z-ca Przewodniczącej - Agnieszka Młynarska

 

Sekretarz 

Katarzyna Karwacińska

Skarbnik 

Wioletta Lisak

 

Komisja Rewizyjna

Ilona Chudzicka

Anna Śnioch-Kot

Joanna Kowalska

Anna Stomporkiewicz

 

Adres e-mail Rady Rodziców:  rada.rodzicow.zso29@onet.eu

Zapraszamy do kontaktu :)

 

Numer rachunku bankowego:

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KIELCACH

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

50 8493 0004 0001 0063 2060 0001

BANK SPÓŁDZIELCZY W KIELCACH

II Oddział w Kielcach

 

Informujemy, że wpłaty składki na Radę Rodziców można dokonywać poprzez skarbników klasowych lub bezpośrednio na rachunek bankowy. 

Składka na rok szkolny 2017/2018 wynosi: 

wpłata jednorazowo na cały rok szkol. - 40 złotych

wpłata w 2 ratach:               I semestr - 20 złotych

                                                  II semestr - 20 złotych

składka w przypadku uczęszczania do naszej szkoły dwójki lub większej liczby dzieci z rodziny wynosi: 40 złotych pierwsze dziecko, każde kolejne dziecko 20 złotych na cały rok szkolny.

 

Serdecznie dziękujemy za dokonywanie wpłat.

UBEZPIECZENIE  SZKOLNE

W roku szkolnym 2017/2018 dzieci i młodzież naszej szkoły, których rodzice podjęli decyzję o przystąpieniu do Grupowego ubezpieczenia szkolnego i dokonali dobrowolnej wpłaty na ubezpieczenie, objęci są ubezpieczeniem szkolnym EDU PLUS przez

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insuranse Group

Numer Polisy: EDU - A/P/044503

       

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zgłaszania szkody znajdują się na tablicy ogłoszeń.

 

Kontakt  w sprawie ubezpieczenia:

Kancelaria Ubezpieczeń

Ul. Karczówkowska 20

Telefon:  600 554 998  lub  660 596 238