Rada Rodziców

Rada Rodziców

 PREZYDIUM RADY RODZICÓW

PRZY

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KIELCACH

 

  Przewodnicząca – Wioletta Lisak

Z-ca Przewodniczącej – Tomasz Sarnecki

Sekretarz – Małgorzata Niewczas

Skarbnik – Marta Smolarczyk

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji - Anna Gościniewicz

Z-ca Przewodniczącego Komisji – Aleksandra Jewulska

Sekretarz Komisji – Magdalena Poniewierska

 

Numer rachunku bankowego:

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KIELCACH

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

50 8493 0004 0001 0063 2060 0001

BANK SPÓŁDZIELCZY W KIELCACH

II Oddział w Kielcach

Informujemy, że wpłaty składki na Radę Rodziców można dokonywać poprzez skarbników klasowych lub bezpośrednio na rachunek bankowy.

Składka na rok szkolny 2020/2021 wynosi:

  • wpłata  na cały rok szkol. - 40 złotych
  • składka w przypadku uczęszczania do naszej szkoły dwójki lub większej liczby dzieci z rodziny wynosi: 40 złotych pierwsze dziecko, 
  • każde kolejne dziecko 20 złotych na cały rok szkolny.

Wpłaty prosimy dokonać do 31 grudnia 2020 roku.

Serdecznie dziękujemy za dokonywanie wpłat.

 

UBEZPIECZENIE SZKOLNE

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie naszej szkoły, których rodzice podjęli decyzję o przystąpieniu do Grupowego ubezpieczenia szkolnego i dokonali dobrowolnej wpłaty na ubezpieczenie, objęci są ubezpieczeniem szkolnym EDU PLUS przez

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insuranse Group

 

  Numer Polisy: EDU-A/P 080755   ( dotyczy składki na ubezpieczenie w wysokości 45,00 złotych)

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zgłaszania szkody znajdują się na tablicy ogłoszeń.

 

Kontakt w sprawie ubezpieczenia:

Kancelaria Ubezpieczeń

Ul. Karczówkowska 20

Telefon: 660 596 238