Rada Rodziców

 PREZYDIUM RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KIELCACH

Rada Rodziców

Przewodnicząca – Karolina Nowakowska

Z-ca Przewodniczącej – Tomasz Sarnecki

Sekretarz – Małgorzata Niewczas

Skarbnik – Justyna Kochanowska

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji - Aleksandra Jewulska

Z-ca Przewodniczącego Komisji – Magdalena Poniewierska

Sekretarz Komisji – Karolina Kuta

Numer rachunku bankowego:

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KIELCACH

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:

50 8493 0004 0001 0063 2060 0001

BANK SPÓŁDZIELCZY W KIELCACH II Oddział w Kielcach

 

Informujemy, że wpłaty składki na Radę Rodziców można dokonywać poprzez skarbników klasowych lub bezpośrednio na rachunek bankowy.

Składka na rok szkolny 2021/2022 wynosi:

  • wpłata  na cały rok szkol. - 50 złotych
    • składka w przypadku uczęszczania do naszej szkoły dwójki lub większej liczby dzieci z rodziny wynosi: 50 złotych pierwsze dziecko, 
    • każde kolejne dziecko 20 złotych na cały rok szkolny.

Wpłaty prosimy dokonać do 31 grudnia 2021 roku.

Serdecznie dziękujemy za dokonywanie wpłat.

 

UBEZPIECZENIE SZKOLNE

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie naszej szkoły, których rodzice podjęli decyzję o przystąpieniu do Grupowego ubezpieczenia szkolnego i dokonali  dobrowolnej wpłaty na ubezpieczenie, objęci są ubezpieczeniem szkolnym EDU PLUS przez

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insuranse Group

  Numer Polisy: EDU-A/P 095320    (dotyczy składki na ubezpieczenie w wysokości 45,00 złotych)

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zgłaszania szkody znajdują się na tablicy ogłoszeń.

Kontakt w sprawie ubezpieczenia:

Kancelaria Ubezpieczeń

Ul. Karczówkowska 20

Telefon: 660 596 238