Historia Gimnazjum nr 1

Gimnazjum Nr 1 mieści się w budynku dawnej Szkoły Podstawowej Nr 3, która została  założona w 1918 r. tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Pierwszym dyrektorem SP3 został Stanisław Dziedzic. Szkoła zajmowała trzy budynki. W budynku przy ulicy Karczówkowskiej mieściła się najdłużej. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1971/72 była inna niż w latach poprzednich. Odbywała się bowiem w nowym budynku szkolnym przy ulicy Zimnej 16 (obecna siedziba szkoły). Dyrektor szkoły Julian Bełkowski dziękował władzom oświatowym za stworzenie dzieciom wspaniałych warunków do nauki. W roku szkolnym 1991/92 funkcję dyrektora szkoły objęła p. Anna Kot, a jej zastępcą została p. Melania Rębacz. Od 1 września 2001 wicedyrektorką Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 była p. Małgorzata Rzepka. Uczniowie naszej szkoły biorą aktywny udział w imprezach organizowanych na terenie miasta. Są stałymi uczestnikami i laureatami Konkursów Przedmiotowych, Turniejów Samorządów Uczniowskich, Konkursów Krasomówczych organizowanych w Tygodniu Kultury Języka Polskiego, Konkursów Grafiki Komputerowej czy Wiosennych Spotkaniach z Kulturą Anglojęzyczną. Młodzież działa charytatywnie na rzecz dzieci potrzebujących współpracując z Fundacją "Sanvit" oraz z Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym przy ul. Karczówkowskiej. 6 września 1999 r. odbyła się wizytacja ks. biskupa M. Jaworskiego, która przebiegła w serdecznej atmosferze. Tradycją naszej Szkoły stał się cykl imprez "Nauczyciele Dzieciom", "Wychowankowie Swoim Nauczycielom". Z okazji Dnia Dziecka nauczyciele przedstawiają program artystyczny dedykowany uczniom, a z okazji Dnia Nauczyciela lub Dnia Kobiet swoje zdolności artystyczne prezentują uczniowie. Są to niezapomniane chwile wspaniałej wspólnej zabawy. Niezapomniane show przygotowywał wraz z uczniami, uczennicami i gronem pedagogicznym nauczyciel sztuki pan Jerzy Woś.

Od 1 września 2005r. wicedyrektorem Gimnazjum Nr 1 była p. Elżbieta Biesiada, a kontynuatorem wspaniałych imprez szkolnych został p. Jacek Sajdak.

13 października 2005 roku w Gimnazjum nr 1 odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Ten „muzyczno-słowny” prezent od uczniów dla nauczycieli składał się z trzech części. Pierwszą z nich było przedstawienie teatralne zatytułowane: „Szkoła przez wieki”, w którym uczniowie w zabawny sposób przedstawili historię szkolnictwa od sprawdzianów w formie nietestowej, czyli polowanie na dinozaura aż do współczesnej matury. Drugą część programu stanowił koncert życzeń, który składał się z piosenek dedykowanych nauczycielom poszczególnych przedmiotów. Każdej piosence towarzyszył układ taneczny przygotowany przez uczennice Gimnazjum nr 1, które biorą udział w zajęciach Klubie Tańca „Step-by-step”. Ostatnim elementem akademii był konkurs pod hasłem „Tacy byliśmy jeszcze wczoraj...”. Zawodniczkami w konkursie były p. dyrektor Anna Kot i p. wicedyrektor Elżbieta Biesiada, które miały za zadanie w uroczych maluchach przedstawionych na zdjęciach rozpoznać nauczycieli Gimnazjum nr 1. Obie zawodniczki poradziły sobie z tym zadaniem doskonale, co świadczy o tym, że nauczyciele „Tacy byli jeszcze wczoraj...” i do dziś niewiele się zmienili. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie doskonale się bawili na akademii.

1 września 2006 r.  funkcję dyrektora szkoły objęła pani Elżbieta Biesiada.

Dnia 16 XI 2007 r. odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum Nr 1 w Kielcach imienia ks. Stanisława Konarskiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, na której ks. biskup Kazimierz Ryczan poświęcił sztandar szkoły. Oficjalna część odbyła się w budynku szkoły. Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie nadania imienia odczytał przewodniczący Rady Miejskiej pan Krzysztof Słoń. Zaproszeni goście wysłuchali  okolicznościowych przemówień, obejrzeli montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów, zwiedzili wystawy poświęcone patronowi oraz historii szkoły.

Od 1 września 2009 r. Gimnazjum Nr 1 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 29 w Kielcach, którego dyrektorem był pan mgr Marek Kazusek, a następnie funkcję dyrektora pełniła pani mgr Ewa Osajda.

Od roku szkolnego 2013/2014 stanowisko dyrektora piastuje pani mgr Urszula Pyk. W roku szkolnym 2014/15 wicedyrektorem Szkoły była mgr Monika Zawadzka-Chłopek, a od 01 września 2015 roku funkcję wicedyrektora  pełni mgr Hanna Skrzek.