Wydarzenia - Gimnazjum (rok szkolny 2009/2010)

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 29 nawiązał współpracę z Polską Szkołą Jana Pawła II w Lemont i Romeoville w Stanach Zjednoczonych.

Link do strony o współpracy szkół:
http://wspolpracaszkol.strefa.pl

_____________________________________________________________________

 

14 czerwca 2010 r. w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach odbyła się konferencja podsumowująca pilotażowy projekt „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych”. W przeprowadzonym w ramach projektu konkursie na temat ochrony danych osobowych i prawie do prywatności wyróżnienia otrzymali uczniowie naszego gimnazjum: Krystian Konopka (kl. 3A) (kategoria - praca plastyczna techniką komputerową) i Piotr Dziedzina (kl. 3B) (kategoria - prezentacja multimedialna). Uczniowie wykonali swoje prace pod kierunkiem pani Moniki Zawadzkiej-Chłopek i pani Elżbiety Zapały.

 

 

_____________________________________________________________________

 

Dnia 8 czerwca 2010 r. w Wólce Milanowskiej k. Nowej Słupi odbyła się konferencja podsumowująca projekt "E-szkoła szansą dla każdego ucznia". Na konferencji podsumowano również konkurs na najciekawszą prezentację wykonaną na zajęciach dodatkowych, które odbywały się w ramach projektu. Wyróżniono prace uczniów naszego gimnazjum. Autorami prac byli: Natalia Mikołajczyk (kl. 3B) - opiekun pani Elżbieta Zapała, Magdalena Szymczyk (kl. 3C) - opiekun pani Monika Zawadzka-Chłopek, Mateusz Soczyk (kl. 3D) - opiekun pani Hanna Skrzek.

 

 

_____________________________________________________________________

 

26 maja 2010 r. odbyło się uroczyste zakończenie Projektu "e-Szkoła szansą dla każdego ucznia" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Na bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży uczęszczało 60 uczniów. Zajęcia prowadzone były metodą mieszaną: w formie zajęć stacjonarnych oraz ćwiczeń wykonywanych na platformie e-learningowej. Projekt zakładał wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych, platformy e-learningowej oraz zasobów dostępnych na różnych portalach edukacyjnych w Internecie. Przez 6 miesięcy roku szkolnego zajęcia prowadziły panie: Monika Zawadzka-Chłopek, Elżbieta Zapała i Hanna Skrzek. Każdy uczeń otrzymał certyfikat potwierdzający udział w projekcie.

_____________________________________________________________________

 

Dnia 10 maja odbył się w Gimnazjum nr 1 Konkurs wiedzy o życiu, twórczości i działalności ks. Stanisława Konarskiego. Uczestniczyli w nim uczniowie klas pierwszych gimnazjum. Był to końcowy element obchodów tzw. Dni Pamięci Patrona Gimnazjum nr 1 – ks. Stanisława Konarskiego. Celem konkursu było uczczenie pamięci i dokonań tego wielkiego Polaka poprzez przypomnienie wszystkich faktów z jego życia, działalności i dokonanych reform. Uczniowie przed konkursem zapoznali się z prezentacją o Stanisławie Konarskim przygotowaną przez panią Monikę Zawadzką-Chłopek. Drużyny zmagały się w ośmiu różnych konkurencjach. Młodzież wykazała się wspaniałą wiedzą na temat życia i działalności ks. Konarskiego i doskonale rozwiązała zadania konkursowe. Uczniowie za udział w konkursie otrzymali dyplomy, które wręczył im Dyrektor ZSO 29 – pan Marek Kazusek. Potyczki słowne dotyczące Naszego Patrona przygotowały i przeprowadziły nauczycielki GM 1-  pani Jolanta Staniec i pani Wiesława Grosicka.

_____________________________________________________________________

 

10 maja miała również miejsce uroczystość poświęcona kolejnej rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz Patronowi Szkoły – Stanisławowi Konarskiemu. Zebrani w sali gimnastycznej nauczyciele i uczniowie na wstępie odśpiewali hymn narodowy i oddali honor sztandarowi szkoły. Następnie rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy II B i szkolny zespół wokalny pod opieką nauczycieli pani Joanny Kot i pana Rafała Pituli. Uczniowie przypomnieli zgromadzonym na widowni biografię Patrona i jego zasługi dla kraju. Szczególny nacisk położono na to, jaki wpływ miał St. Konarski na wykształcenie i wychowanie przyszłych twórców Konstytucji oraz na treść  tego dokumentu. Następnie odśpiewano hymn szkoły, a delegacja uczniów złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą St. Konarskiemu. Ponadto przypomniano genezę Konstytucji 3 Maja, jej najważniejsze ustalenia oraz cele przyświecające twórcom tego aktu prawnego.  Uczniowie recytowali z pamięci prozę i poezję poświęconą temu wydarzeniu. Należy dodać, iż znakomicie wywiązali się z powierzonego im zadania. Przedstawione przez nich interpretacje głosowe stały na naprawdę wysokim poziomie. Równie dobrze wypadł zespół wokalny, który odśpiewał kilka pieśni patriotycznych związanych z tym wydarzeniem historycznym.

 

 

_____________________________________________________________________

 

Gimnazjum Nr 1 zakwalifikowało się do udziału w programie pilotażowym realizowanym pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych "Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli". W ramach projektu nauczyciele gimnazjum przeprowadzili zajęcia według scenariuszy przygotowanych przez doradców metodycznych Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Uczniowie Krystian Konopka (kl.3A), Piotr Dziedzina (kl.3B), Anna Durlik (kl.2B), pod opieką p. Moniki Zawadzkiej-Chłopek, p. Elżbiety Zapały i p. Małgorzaty Szymczyk-Gołąbek przygotowali prace plastyczne oraz prezentacje multimedialne na konkurs "Twoje dane, twoja sprawa".

_____________________________________________________________________

 

31 marca odbył się Konkurs Grafiki Komputerowej "Najpiękniejsza kartka wielkanocna" zorganizowany przez panie: Monikę Zawadzką-Chłopek, Elżbietę Zapałę i Jolantę Segiecińską-Urbanek. Laureatami zostali:
Szkoła podstawowa: Wiktoria Grimm kl. VIa, Ada Domagała kl. VIa, Sylwia Janusz kl. VIb, Klaudia Białek kl. VIb, Eliza Ciepiela kl. VIa,
Gimnazjum: Małgorzata Kotwica kl.IIb, Anna Gajos kl.IIb, Jakub Woźniak kl.IIa, Arek Mikołajczyk kl.IIa, Klaudia Klimczak kl.IIc.
Najładniejsze prace zostały przekazane wraz z wielkanocnymi życzeniami włodarzom miasta, instytucjom oświatowym i zaprzyjaźnionej Polskiej Szkole Jana Pawła II w Lemont i Romeoville.

_____________________________________________________________________

 

Podsumowaniem udziału uczniów Gimnazjum Nr 1 w Kielcach w projekcje "E-szkoła szansą dla każdego ucznia" był konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną przedstawiającą wybrane ciekawostki i informacje poznane na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w ramach projektu współfinansowanego z środków unijnych. Prace wykonane były pod kierunkiem nauczycieli prowadzących zajęcia: pani Moniki Zawadzkiej-Chłopek, pani Elżbiety Zapały i pani Hanny Skrzek. Laureatami konkursu zostali: Magdalena Szymczyk kl. 3C, Natalia Mikołajczyk kl. 3B, Mateusz Sobczyk kl. 3D. 8 czerwca 2010 r. w Wólce Milanowskiej (ośrodku Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli) odbędzie się konferencja podsumowująca projekt, na której zostaną również wręczone nagrody dla laureatów konkursu.

_____________________________________________________________________

 

Dnia 18 marca 2010 roku odbyła się w naszym gimnazjum coroczna impreza „Dzień Otwartej Szkoły”. Gościliśmy uczniów klas VI oraz ich wychowawców ze Szkół Podstawowych nr  7, 18, 25, 34. Uczniowie zwiedzili budynek szkoły, poznali uczących w gimnazjum nauczycieli. Szóstoklasiści uczestniczyli w konkursie „Z wiedzą za pan brat” oraz obejrzeli przygotowany dla nich program artystyczny. Za przygotowanie imprezy odpowiedzialne były: pani Monika Zawadzka-Chłopek, pani Elżbieta Zapała, pani Wiesława Grosicka, pani Hanna Skrzek, pani Ewelina Potkańska i pani Maria Gidek.

 

18 marca 2010 - Dzień otwartej szkoły w gimnazjum nr 1 w kielcach.

 

konkurs "Z wiedzą za pan brat".

 

komisja konkursowa.

 

nagrody dla uczestników konkursu.

 

występ szkolnego kabaretu.

 

Część artystyczna - występ zespołu tanecznego.

 

Dyrekcja gimnazjum i gość honorowy pan dyrektor Artur Staniszewski.

_____________________________________________________________________

 

Już po raz szósty w naszej szkole odbył się finał VIII Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego. Uczestniczyło w nim 33 gimnazjalistów z Kielc, powiatu kieleckiego, koneckiego, pińczowskiego, jędrzejowskiego, staszowskiego, ostrowieckiego oraz sandomierskiego. Dnia 24 lutego 2010 r. odbyła się część pisemna, a 26 marca 2010 r. część ustna III etapu. Za przygotowanie i przeprowadzenie eliminacji odpowiedzialna była pani Wiesława Grosicka - przewodnicząca  Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego.

 

 

_____________________________________________________________________

 

15 lutego 2010 r. w Gimnazjum Nr 1 w Kielcach odbyła się wyjątkowa impreza. Uczniowie klas III pod kierunkiem opiekunów Samorządu Uczniowskiego przygotowali i zaprezentowali program słowno muzyczny dotyczący Dnia Świętego Walentego. Dzięki zabawnemu scenariuszowi i prawdziwym talentom aktorskim naszych uczniów impreza zakończyła się sukcesem. Zarówno widzowie jak i aktorzy doskonale się bawili!

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

 

W dniach 23-25 lutego 2010 roku klasy II gimnazjum pod opieką p. Hanny Skrzek zwiedziły wystawę "Historia krzemienia" w Muzeum Narodowym w Kielcach. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów. Dowiedzieli się oni, że krzemień to dla geologów wciąż zagadkowa skała, a dla archeologów unikalny surowiec mineralny, będący kamieniem węgielnym w cywilizacyjnym rozwoju ludzkości. Natomiast artyści dostrzegli w nim fascynujący i tajemniczy kamień jubilerski, dający ogromne możliwości twórczej inspiracji.

_____________________________________________________________________

 

W roku 2010 Dzień Bezpiecznego Internetu przypada 9 lutego. W Polsce obchodzony jest od 2005 r., a jego organizatorami są Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK. Inicjatywa propaguje działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów online.  
Uczniowie klas II i III gimnazjum wraz z opiekunkami p. Moniką Zawadzką-Chłopek, p. Hanną Skrzek i p. Elżbietą Zapałą przygotowali apel z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu przeznaczony dla uczniów klas pierwszych. W trakcie apelu uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu. Obejrzeli filmy na temat cyberprzemocy,  bezpiecznego korzystania z Internetu, odpowiedzialnego publikowania informacji oraz szacunku dla prywatności swojej i innych.

_____________________________________________________________________

 

Drużyna piłkarska Gimnazjum nr 1 zwyciężyła w rozgrywkach o Puchar Czwartaków. Nasza reprezentacja zajęła pierwsze miejsce w grupie eliminacyjnej a następnie pokonała w półfinałach dwie drużyny z klas sportowych piłki nożnej z Gimnazjum nr 10, a także Gimnazjum w Nowinach.