Biblioteka - aktualności

/sites/default/files/regulamin_vi_miedzyszkolnego_konkursu_bibliotecznego_0.docx

REGULAMIN VI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU BIBLIOTECZNEGO „MÓJ EX LIBRIS”

 

I Organizator:

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach.

II Patronat honorowy:

  • Prezydent Miasta Kielce,

  • Świętokrzyski Kurator Oświaty,

  • Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa

  • ...

Nauczycielki biblioteki SP 7 informują, o wznowieniu VI edycji Międzyszkolnego Konkursu Bibliotecznego „Mój ex libris”. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem i zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie.

W październiku 2020 r. uczniowie klas drugich wzięli udział w V edycji szkolnego konkursu MOJA PIERWSZA KSIĄŻKA  Z BIBLIOTEKI. Jest to konkurs, który nie został przeprowadzony w ubiegłym roku szkolnym ze względu na wprowadzenie zdalnego nauczania.

Konkurs przygotowały: p. Urszula Olszewska i p. Lidia Adach.

Oto laureaci:

I miejsce – Zofia Domagała z II a  /sites/default/files/skanowanie0001.pdf

II miejsce – Weronika...

/sites/default/files/informacja_z_biblioteki.pdf

Mała książka – wielki człowiek

Biblioteka szkolna wzięła udział w ogólnopolskim projekcie „Mała książka – wielki człowiek” skierowanym do uczniów
klas pierwszych szkół podstawowych, realizowanym przez Instytut Książki w Krakowie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.
Celem projektu jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych....

/sites/default/files/attachment1.2.pdf

 

Droga Polski do niepodległości
Z mapy Europy Polska zniknęła w 1795 roku, gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały jej III
rozbioru. Pomimo wielu zrywów powstańczych, nie udało się doprowadzić do odzyskania
niepodległości. Dopiero wybuch I wojny światowej stał się szansą na wolność, a dzień 11
listopada 1918 roku (przekazanie władzy Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną
w Warszawie) uznano za dzień odzyskania przez...

/sites/default/files/0.pdf

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Dzień ten obchodziliśmy w naszej szkole już po raz piąty. We wtorek 29 września 2020 r. nauczycielki biblioteki, wychowawcy klas oraz nauczyciele
różnych przedmiotów czytali uczniom fragmenty wybranych książek. Spotkania te były okazją do zwrócenia uwagi, że głośne czytanie:

  • Buduje mocną więź między dorosłym a dzieckiem.
  • Tworzy skojarzenie czytania z przyjemnością i poczuciem bezpieczeństwa.
  • Stymuluje
  • ...