Aktualności

Ogłoszenie nr 515002-N-2019 z dnia 2019-02-19 r.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach: "Remont pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach" w ramach zadania „Trwałe ulepszenie kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Zimna 16”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:...

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7

IM. PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ W KIELCACH

 

OGŁASZA ZAPISY DO KLASY I

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły przyjmowane są na podstawie Zgłoszenia....

 Poniżej zanjdują sie odnośniki do dokumentów zawierających informacje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach ul. Zimna 16

 

/sites/default/files/sp_7-_ks._wykaz_zuzytego_sprzetu.doc...

W dniu 02.02.2019 r.rozpoczynaj się dla klasy III A zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego,

a dla klas VIII a i VIII b zajęcia przygotowujące do egzaminu po klasie ósmej.

Zajęcia będą odbywać się w soboty w godzinach 9.00 - 13.10.

Szczegółowy harmonogram znajduje się w załączonych poniżej plikach.

/sites/default/files/...

09 stycznia odbył się w naszej Szkole VI Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Przwywołaliśmy w naszej sali gimnastycznej cudowny, niepowtarzalny nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Nasi uczniowie odnieśli wielki sukces. Zajęli II miejsce w kategorii zespoły klas 4-6.

GRATULUJEMY !!!

 

...

Strony