Aktualności

 

Ogłoszenie nr 523547-N-2019 z dnia 2019-03-12 r.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach: "Remont pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach" w ramach zadania „Trwałe ulepszenie kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Zimna 16”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia...

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Dokument poniżej (link)

/sites/default/files/sp_7-_przetarg.pdf

 

Dyrekcja Szkoły informuje, że w postępowaniu przetarowym pod nazwą "Remont pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kileckiej w Kielcach" nie wpłynęła żadna oferta.

Pismo w sprawie w/w postępowania poniżej.

/sites/default/files/informacja_o_przetargu.pdf

Dyrektor Dzkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieckiej oraz organizatorzy zapraszaja do udziału w XVII edycji naszego konkursu.

Wszelkie informacje znajdują się w zakładce KONKURSY, ZAWODY - REGULAMINY KONKURSÓW.

 

Szkoły dostępne w systemie elektronicznego naboru

na rok szkolny 2019/2020

 

Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzona jest w elektronicznym systemie, na stronie internetowej https:// kielce.e-omikron.pl/.

Zasady rekrutacji...

Strony