Aktualności

12 czerwca 2018 r. odbyło sie uroczyste podsumowanie pilotażu wdrożenia bezpłatnej usługi Microsoft Office 365 Education. Nauczyciele naszej szkoły: pani Monika Zawadzka-Chłopek, pani Elżbieta Zapała, pani Ewelina Zielonka, pani Anna Szala i pani Agnieszka Bednarska uczestniczyły w szkoleniach i warsztatach dotyczacych  komunikacji i współpracy w środowiskach wirtualnych oraz korzystania z usług Microsoft Office 365 ze szcególnym uwzględnieniem takich narzędzi jak OneNote, Class Notebook, Forms, Sway i Teams.
Nasza szkoła...

Dnia 12 czerwca 2018 r. odbył się finał wojewódzkiegom konkursu "Z Panem Scratchem za pan brat", którego organizatorem było świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W konkursie uczesniczyło 4 uczniów naszej szkoły w dwóch ktegoriach wiekowych: klasy I-III i iV-VII. Uczniowie klas I-III przygotowywali pracę w programie Scratch pt. "Polska - moja ojczyzna", a w finale konkursu odpowiadali na pytania komisji dotyczace pracy i programowania. Do finału w tej kategorii zakwalifikowało się 10 uczniów z województwa...

Podsumowanie IV Międzyszkolny Konkurs Biblioteczny

Mój ex libris”

Dnia 22 maja 2018 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste spotkanie podsumowujące IV Międzyszkolny Konkurs Biblioteczny „Mój ex libris”. Tegoroczna edycja konkursu polegała na przedstawieniu ekslibrisu jako znaku graficznego zbiorów dotyczących geografii Polski.

...

Klauzula informacyjna dla rodziców

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 

  1. Administratorem danych osobowych uczniów jest

  2. ...

 

ZAPROSZENIE

NA FESTYN REKREACYJNO - SPORTOWY

Zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli na wspólną zabawę w dniu 01.06. 2018r, w godzinach 09.00 – 11.20.

...

Strony