Aktualności

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE

Informujemy, iż od dnia 26.10.2020 r. do 06.11.2020 r. klasy IV - VIII przechodzą w system nauczania zdalnego z wykorzystaniem e - dziennika i aplikacji Teams z Office 365 (lekcje on-line). Lekcje on-line rozpoczynają się w godzinach przyjętych w planie zajęć nauczania stacjonarnego, z tym że trwają tylko 30 min. Oznacza to, że przerwy między lekcjami wydłużają się o 15 min.
Zajęcia specjalistyczne: rewalidacja, socjoterapia, logopedia oraz zajęcia z pomocy psychologiczno -...

Opłata za obiady

w październiku 2020r. wynosi 84,00 zł

Płatne do 15 października 2020r. wyłącznie na konto szkoły.

ZEBRANIA Z RODZICAMI – GODZINA 17.00

 

16.09.2020 (ŚRODA)

KLASA Ia sala 25

KLASA Ib sala 10

KLASA IIa sala 23

KLASA  IIb sala 24

KLASA  IIIa sala 9

KLASA  IIIb sala 11

KLASA  IVb sala 27

KLASA VIa sala 33

KLASA VIIIa sala 17

 

17.09.2020 (CZWARTEK)

KLASA  IVa sala 32

KLASA Va sala 35...

Szanowni Rodzice,

w imieniu dotychczasowej Rady Rodziców, informuję, że w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie naszej szkoły będą ubezpieczeni w InterRisk Vienna Insurance Group.

Składka ubezpieczenia jest dobrowolna i wynosi 45 zł.

Opłaty ubezpieczeniowe zbierać będą Klasowe Rady Rodziców do 20.09.2020 r. Najdogodniejszym termin zbierania w/w składek będą dni spotkań wychowawców z Rodzicami, tj. 16 i 17 września 2020 r.

Jednocześnie informuję, że spotkanie nowo wybranych Klasowych Rad Rodziców odbędzie się 17.09.2020 r. w jadalni szkolnej, o godz. 18.00

Z...

Szanowni Rodzice,

informujemy, że nieodpłatne świadczenia zdrowotne
z zakresu leczenia stomatologicznego dla uczniów naszej szkoły wykonuje placówka medyczna Corten Medic.

Świadczenia te są realizowane w gabinecie stomatologicznym, znajdującym się w placówce Corten Medic w Kielcach, przy AL. Legionów 3/7.

Wyżej wymieniony sposób świadczenia usług stomatologicznych jest wynikiem porozumienia zawartego między Gminą Kielce a Corten Medic Tomasz Sikora, wpisaną do CEiloDG pod numerem NIP 5211454901.

...

Strony