Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach

ul. Zimna 16

25-732 Kielce 

 

Dyrektor szkoły:

mgr Hanna Skrzek

Wicedyrektor szkoły:

mgr Elżbieta Zapała

 

 

 

e-mail: sekretariat@sp7.kielce.eu

tel: 41-36-76-187

fax: 41-36-76-958

NIP 959-18-68-886, REG. 000695090