Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach

ul. Zimna 16

25-732 Kielce 

 

Dyrektor szkoły:

mgr Urszula Pyk

Wicedyrektor:

mgr Hanna Skrzek

 

e-mail: szkola@sp7.kielce.eu

tel: 41-36-76-187

fax: 41-36-76-958