Godziny pracy pedagoga

Pedagog szkolny: Sylwia Tomaszewska

Porady i konsultacje dla uczniów i rodziców w godzinach (obowiązuje od 3.10.2023 roku):

 • Poniedziałek:  8.00 - 12.00
 • Wtorek:           8.00 - 13.00 
 • Czwartek:       10.00 - 15.00 
 • Piątek:            8.00 - 10.00 i 10.30 - 12.30

Pedagog specjalny: Sylwia Tomaszewska

Porady i konsultacje dla uczniów i rodziców w godzinach (obowiązuje od 3.10.2023 roku):

 • Środa:              7.45 - 15.45
 • Czwartek:        7.45 - 9.45

Psycholog: Dorota Słapek

Porady i konsultacje dla uczniów i rodziców w godzinach (obowiązuje od 2.10.2023 roku):

 • Wtorek:          8.30 - 13.30
 • Czwartek:       8.30 - 13.30

Sala nr 3.

..............................................................................................................................................................................

INSTYTUCJE POMOCOWE, DO KTÓRYCH MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ O WSPARCIE W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I WYCHOWAWCZEJ:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

  Rejon Os. Jagiellońskie ul. Sienkiewicza 68 tel: (41) 343 16 05

  Punkt Informacyjno-Interwencyjny (41) 331 25 24 wew. 230

  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie tel:(41) 368 18 67

  Telefon Zaufania w Sprawach Rodzinnych tel: (41) 368 18 74
  czynny od godz. 8.00- 18.00

 2. Miejski Telefon Zaufania ,, Stop Przemocy” czynny całodobowo tel: 195 13

 3. Telefon Zaufania dla Osób w Kryzysie czynny całodobowo tel: 195 25

 4. IV Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia
  w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Kielcach
  , ul. Malików 146a, 25-639 Kielce tel: (41) 349 58 97

 5. Miejski Zespół Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Kiecach

 6. ul. Urzędnicza 16 tel: (41) 36 76 728

 7. II Komisariat Policji w Kielcach u. Kołłątaja 4 tel: dyżurny -(41) 349 31 60 (czynny całą dobę), Kierownik Rewiru Dzielnicowych - (41) 349 31 93

 8. Komenda Miejska Policji w Kielcach ul. Wesoła 43, tel:(41) 349 33 10

 9. Stowarzyszenie ,, Nadzieja Rodzinie” ul. Karczówkowska 36,
  tel: (41) 36 69 400

 10. Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji
  ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65, 25-432 Kielce tel: (41) 36 76 302

  Rejestracja Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii 41 36-76-788

 11. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka tel: 800 12 12 12

 12. Rzecznik Praw Dziecka tel: (22) 583 66 00

 13. Infolinia dla nauczycieli i rodziców tel: 800 100 100

 14. Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży tel: 507 832 731
  czynny od godz.19.00 do godz. 21.00

 15. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,, Niebieska Linia”

  Poradnia telefoniczna (22) 668 70 00 http://www.niebieskalinia.pl

 16. Telefon alarmowy ( policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna) 112