Szkoły ponadpodstawowe

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Poniżej zamieszczamy link: NABÓR DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru na rok szkolny 2020/2021.

/sites/default/files/kandydat_-_informacja_o_naborze_0.pdf

 

...................................................................................................................................................................................

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,

Wójtowie, Burmistrzowie,

Prezydenci Miast,

Starostowie Powiatów,

Marszałkowie Województw,

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz przekazanie wszystkim zainteresowanym.

Materiały są dostępne także na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

 

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

 

Załączniki:

/sites/default/files/harmonogram_rekrutacji_do_szkol_ponadpodstawowych_-_komunikat_men.docx

/sites/default/files/terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021.pdf

/sites/default/files/terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021.docx

 

....................................................................................................................................................................................

 

ZARZADZENIE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Zarządzenie nr 3.2020 uzupełniającego na rok 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, w tym integracyjnych, dwujęzycznych , sportowych i mistrzostwa sportowego, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, na semestr pierwszy klas I publicznej branżowej szkoły II stopnia, publicznej szkoły policealnej oraz dla kandydatów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 

Szczegółowy tekst w/w zarządzenia  - patrz link poniżej.

/sites/default/files/zarzadzenie-nr-3.2020.pdf

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – prezentacja (link poniżej)

/sites/default/files/prezentacja_rekrutacja-20_21.pdf