Klasy I

UWAGA !

 

Informacyjne spotkanie rodziców i kandydatów do klasy I na rok szkolny 2019/2020 z dyrekcją Szkoły, nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy odbędzie się 05.06.2019 o godz.17.00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach ( sala gimnastyczna).

 

Dyrektor szkoły:

Urszula Pyk

 

 

WYPRAWKA SZKOLNA DLA UCZNIÓW KLAS I

Szanowni Rodzice przyszłych uczniów klas I Szkoły Podstawowej nr 7 w Kielcach prosimy o przygotowanie dla każdego dziecka wyprawki szkolnej:

- blok techniczny A4 biały i kolorowy,

- blok rysunkowy A4 biały i kolorowy,

- papier kolorowy,

- plastelina,

- klej,

- nożyczki,

- farby plakatowe, pędzle, kubek,

- kredki ołówkowe,

- ołówki, gumka, strugaczka z pojemnikiem,

- linijka (20 cm),

- piórnik,

- 2 teczki zamykane na gumkę,

- zeszyt do korespondencji (w kratkę 16 – kartkowy),

- zeszyty 16 - kartkowe w kratkę i w 3 linie,

- strój sportowy (biała koszulka i ciemne spodenki),

- obuwie sportowe na białej podeszwie, worek,

- podręczniki do religii - Wydawnictwo „Jedność”: klasa I: „Żyjemy w Bożym świecie”

Informujemy, że podręczniki i ćwiczeniówki uczniowie edukacji wczesnoszkolnej otrzymają nieodpłatnie w Szkole, z wyjątkiem podręczników do religii.

 

 

Informacje dotyczące zapisu dzieci na rok szkolny 2019/2020 do klasy I Szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach

 1. Zapisy odbywają się w sekretariacie szkoły codziennie w godz. od 8.00 – 15.00

Rodzic/prawny opiekun powinien okazać do wglądu akt urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający dane kandydata.

 1. Do Szkoły przyjmuje się:

1) z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły , na

podstawie Zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. Druk Zgłoszenia

do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej Szkoły:
www.sp.7.kielce.eu

2) dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły – na Wniosek

rodziców/prawnych opiekunów , po przeprowadzeniu postępowania

rekrutacyjnego na wolne miejsca w Szkole .Wnioski do pobrania

w sekretariacie Szkoły lub na stronie internetowej Szkoły:
www.sp.7.kielce.eu

 1. W przypadku zapisu dziecka zamieszkałego w obwodzie SP 7 do innej szkoły, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia SP 7 ( najpóźniej do 30.09.2019) o miejscu – szkole w której dziecko realizuje obowiązek szkolny.

 2. D obwodu szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach należą następujące ulice:

Do obwodu szkoły należą ulice:

 1. Całe ulice:

Prezydenta Stefana Artwińskiego, Borowa, Ciepła, Jana Kamińskiego, Południowa, Różana, Słoneczna, Szkolna, Urzędnicza, Zimna.

 1. Część ulic:

Grunwaldzka 1-10 (wszystkie), Grunwaldzka 23-29 ( nieparzyste) oraz 41,43,43A,59, Jagiellońska od 66 do końca (parzyste), Jagiellońska od 77 do końca ( nieparzyste), Karczówkowska 15-76 ( wszystkie), Romualda Mielczarskiego 1-91 ( wszystkie).

Załączniki:

 

 1. Zgłoszenie do szkoły obwodowej.

 2. Załącznik do zgłoszenia.

 3. Oświadczenie religia/etyka.

 4. Wniosek o przyjęcie ucznia do świetlicy szkolnej.

 5. Klauzula informacyjna dla kandydata na ucznia.

/sites/default/files/zgloszenie_3.docx

/sites/default/files/zalacznik_do_zgloszenia_4.docx

/sites/default/files/oswiadczenie_-_religia_0.pdf

/sites/default/files/wniosek_na_swietlice.doc

/sites/default/files/klauzula_informacyjna_dla_kandydata_na_ucznia.docx

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................