Klasy I

Informacje dotyczące zapisu dzieci na rok szkolny 2023/2024 do klasy I Szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach

 1. Zapisy odbywają się w sekretariacie szkoły codziennie w godz. od 8.00 – 15.00

Rodzic/prawny opiekun powinien okazać do wglądu akt urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający dane kandydata.

 1. Do Szkoły przyjmuje się:

 • Dzieci zamieszkałe w obwodzie SP nr 7 ( rocznik 2016) na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. Druk zgłoszenia do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły: www.sp.7.kielce.eu
 • W przypadku zapisu dziecka zamieszkałego w obwodzie SP 7 do innej szkoły, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia SP 7 ( najpóźniej do 30.09.2023) o miejscu – szkole w której dziecko realizuje obowiązek szkolny.
 • Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach należą następujące ulice:

Do obwodu szkoły należą ulice:

 1. Całe ulice:

Prezydenta Stefana Artwińskiego, Borowa, Ciepła, Jana Kamińskiego, Południowa, Różana, Słoneczna, Szkolna, Urzędnicza, Zimna.

 1. Część ulic:

Grunwaldzka 1-10 (wszystkie), Grunwaldzka 23-29 ( nieparzyste) oraz 41,43,43A,59, Jagiellońska od 66 do końca (parzyste), Jagiellońska od 77 do końca ( nieparzyste), Karczówkowska 15-76 ( wszystkie), Romualda Mielczarskiego 1-91 ( wszystkie).

Załączniki:

 1. Zgłoszenie do szkoły obwodowej.

 2. Załącznik do zgłoszenia.

 3. Oświadczenie religia/etyka.

 4. Wniosek o przyjęcie ucznia do świetlicy szkolnej.

 5. Klauzula informacyjna dla kandydata na ucznia.

 6. Wyprawka szkolna dla uczniów klas I.