Klasy I

Informacje dotyczące zapisu dzieci na rok szkolny 2021/2022 do klasy I Szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach

 1. Zapisy odbywają się w sekretariacie szkoły codziennie w godz. od 8.00 – 15.00

Rodzic/prawny opiekun powinien okazać do wglądu akt urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający dane kandydata.

 1. Do Szkoły przyjmuje się:

  1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie SP nr 7 ( rocznik 2014) na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. Druk zgłoszenia do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły: www.sp.7.kielce.eu
  2. W przypadku zapisu dziecka zamieszkałego w obwodzie SP 7 do innej szkoły, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia SP 7 ( najpóźniej do 30.09.2021) o miejscu – szkole w której dziecko realizuje obowiązek szkolny.

 

 1. Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach należą następujące ulice:

Do obwodu szkoły należą ulice:

 1. Całe ulice:  Prezydenta Stefana Artwińskiego, Borowa, Ciepła, Jana Kamińskiego, Południowa, Różana, Słoneczna, Szkolna, Urzędnicza, Zimna.
 2. Część ulic: Grunwaldzka 1-10 (wszystkie), Grunwaldzka 23-29 ( nieparzyste) oraz 41,43,43A,59, Jagiellońska od 66 do końca (parzyste), Jagiellońska od 77 do końca ( nieparzyste), Karczówkowska 15-76 ( wszystkie), Romualda Mielczarskiego 1-91 ( wszystkie).

 

Załączniki:

 1. Zgłoszenie do szkoły obwodowej: /sites/default/files/zgloszenie_do_szkoly_obwodowej.docx

 2. Załącznik do zgłoszenia: /sites/default/files/zalacznik_do_zgloszenia.docx

 3. Oświadczenie religia/etyka:/sites/default/files/oswiadczenie_-_religia-etyka.pdf

 4. Wniosek o przyjęcie ucznia do świetlicy szkolnej:/sites/default/files/wniosek_na_swietlice_2.doc

 5. Klauzula informacyjna dla kandydata na ucznia: /sites/default/files/klauzula_informacyjna_dla_kandydata_na_ucznia_2.docx