Klasy I

Informacje dotyczące zapisu dzieci na rok szkolny 2022/2023 do klasy I Szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach

 1. Zapisy odbywają się w sekretariacie szkoły codziennie w godz. od 8.00 – 15.00. Rodzic/prawny opiekun powinien okazać do wglądu akt urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający dane kandydata.
 2. Do Szkoły przyjmuje się:
  1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie SP nr 7 (rocznik 2015) na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. Druk zgłoszenia do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły: www.sp.7.kielce.eu
  2. W przypadku zapisu dziecka zamieszkałego w obwodzie SP 7 do innej szkoły, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia SP 7 (najpóźniej do 30.09.2022) o miejscu – szkole w której dziecko realizuje obowiązek szkolny.
  3. Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach należą następujące ulice:

Do obwodu szkoły należą ulice:

 • Całe ulice: Prezydenta Stefana Artwińskiego, Borowa, Ciepła, Jana Kamińskiego, Południowa, Różana, Słoneczna, Szkolna, Urzędnicza, Zimna.
 • Część ulic: Grunwaldzka 1-10 (wszystkie), Grunwaldzka 23-29 ( nieparzyste) oraz 41,43,43A,59, Jagiellońska od 66 do końca (parzyste), Jagiellońska od 77 do końca (nieparzyste), Karczówkowska 15-76 (wszystkie), Romualda Mielczarskiego 1-91 (wszystkie).

Załączniki:

 1. Zgłoszenie do szkoły obwodowej.
 2. Załącznik do zgłoszenia.
 3. Oświadczenie religia/etyka.
 4. Wniosek o przyjęcie ucznia do świetlicy szkolnej.

 5. Klauzula informacyjna dla kandydata na ucznia.