Klasy I

Informacja w sprawie zapisów do klasy I na rok szkolny 2020/2021

       W związku z zaistniałą sytuacją – zagrożenie COVID-19 Rodzice, którzy chcieliby złożyć zgłoszenie deklarujące zapis swojego dziecka do klasy pierwszej na przyszły rok szkolny 2020/2021, proszeni są o wysłanie na adres poczty elektronicznej szkoły, tj. sekretariat@sp7.kielce.eu wiadomości o następującej treści:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

w Kielcach mojego(jej) syna(córki)  …………………………………………………………………………………………………………
                                                                                       (imiona i nazwisko)
urodzonego(nej) w dniu …………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów …………………………………………………

Telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów prawnych……………………………………………

 

Zgłoszenia o przyjęcie dziecka do szkoły w formie papierowej (wymóg ustawowy) będą przyjmowane po wznowieniu zajęć w szkole.

Dyrektor Szkoły

 Hanna Skrzek

.............................................................................................................

Informacje dotyczące zapisu dzieci na rok szkolny 2020/2021 do klasy I Szkoły Podstawowej nr 7          

  im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach

  1. Zapisy odbywają się w sekretariacie szkoły codziennie w godz. od 8.00 – 15.00

Rodzic/prawny opiekun powinien okazać do wglądu akt urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający dane kandydata.

2. Do Szkoły przyjmuje się:

  1)  Dzieci zamieszkałe  w obwodzie SP nr 7 ( rocznik 2013)   na podstawie zgłoszenia

      rodziców/prawnych opiekunów. Druk zgłoszenia do pobrania w sekretariacie lub na

      stronie internetowej szkoły:  www.sp.7.kielce.eu    

2) W przypadku zapisu dziecka zamieszkałego w obwodzie SP 7 do innej szkoły, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia SP 7 ( najpóźniej do 30.09.2020) o miejscu – szkole  w której dziecko realizuje obowiązek szkolny.

3) Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej  w Kielcach należą następujące ulice:

 

Do obwodu szkoły należą ulice:

a) Całe ulice:

Prezydenta Stefana Artwińskiego, Borowa, Ciepła, Jana Kamińskiego, Południowa, Różana, Słoneczna, Szkolna, Urzędnicza, Zimna.

b) Część ulic:

Grunwaldzka 1-10 (wszystkie), Grunwaldzka 23-29    ( nieparzyste) oraz 41,43,43A,59, Jagiellońska od 66 do końca (parzyste), Jagiellońska od 77 do końca ( nieparzyste), Karczówkowska 15-76 ( wszystkie), Romualda Mielczarskiego 1-91 ( wszystkie).

Załączniki:

  1. Zgłoszenie do szkoły obwodowej.
  2. Załącznik do zgłoszenia.
  3. Oświadczenie religia/etyka.
  4. Wniosek o przyjęcie ucznia do świetlicy szkolnej.
  5. Klauzula informacyjna dla kandydata na ucznia

 

/sites/default/files/zgloszenie-2020.docx

/sites/default/files/zalacznik_do_zgloszenia-2020.docx

/sites/default/files/oswiadczenie_-_religia_1.pdf

/sites/default/files/wniosek_na_swietlice_0.doc

/sites/default/files/klauzula_informacyjna_dla_kandydata_na_ucznia_1.docx