Kadra Kierownicza

Dyrektor - Hanna Skrzek

Wicedyrektor -  Ewelina Zielonka