Kadra Kierownicza

Dyrektor - Hanna Skrzek

Wicedyrektor - Elżbieta Zapała

Kierownik Świetlicy - Katarzyna Chojnacka