Stołówka

Opłata za obiady w czerwcu 2023r.

14 obiadów po 5,50 zł do zapłaty 77,00 zł

Płatne w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 15 czerwca 2023r. (czwartek)

NIE MOŻNA DOKONYWAĆ WPŁAT Z WYPRZEDZENIEM!

Proszę nie zaokrąglać kwoty i wpłacać dokładnie taką jaka została podana.

Osoby posiadające odpisy (zgłoszone do intendenta nieobecności na obiedzie) z poprzedniego miesiąca przed dokonaniem wpłaty powinny skontaktować się z intendentem w celu ustalenia indywidualnej kwoty do zapłaty (tel. 41 36 76 187).

 

 

......................................................................................................................................................................................................................

UWAGA

Wydawanie obiadów w stołówce szkolnej rozpoczynamy w dniu 07.09.2022r. (środa).

Kartę zapisu należy pobrać ze strony szkoły, w pokoju nr 7 lub w dyżurce szkolnej i uzupełnioną złożyć do dnia 07.09.2022r.(środa) u intendenta w pokoju nr 7.

........................................................................................................................................................................................................................

Zmiana stawki żywieniowej

......................................................................................................................................................................................................................

Karta zgłoszeniowa na obiady ważna od 2022: Karta zgłoszeniowa na obiady

.....................................................................................................................................................................................................................

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ W KIELCACH