Aktualności

 

III RODZINNE ZAWODY SPORTOWE

07.12.2017r.

 

HARMONOGRAM ZAWODÓW

17.00 – 17.10 Uroczyste otwarcie.

Rozgrzewka przy muzyce (aerobic,belgijka)

17.10 – 17.40 sala gimnastyczna - klasa VI

Siatkówka mecz...

Gmina Kielce uzyskała dofinansowanie w kwocie 1 390 212,10 zł na realizację projektu pn.: „Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie RPSW.08.03.06 Wzrost jakości edukacji ogólnej - ZIT (projekty konkursowe).

...

Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda”
w Szkole Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach.

W bieżącym roku szkolnym tj.: 2017/2018 w ramach projektu „Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda” w Szkole Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej
w Kielcach prowadzone będą :

- zajęcia dla uczniów z trudnościami matematycznymi – 5 grup;

- zajęcia dla uczniów z trudnościami w języku angielskim – 4 grupy;

- zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie – 3 grupy;

- zajęcia...

Strony