Aktualności

REKRUTACJA

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ W KIELCACH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019.

OGŁOSZENIE

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2018/2019.

12.04.2018 r. – 18.04.2018 r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki.

19.04.2018 r. – 27.04.2018 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie podań od rodziców po raz...

 SZKOLENIE POCZTÓW SZTANDAROWYCH

W dniu 06 kwietnia 2018 r. w naszej Szkole odbyło się szkolenie pocztów sztandarowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W szkoleniu, które poprowadził Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii, wzięło udział 29 szkół z całego województwa świętokrzyskiego.

Zapraszamy wszystkie poczty do udziału w VII Międzyszkolnym Turnieju Pocztów...

W dniu 23 marca 2018 r. w WDK w Kielcach odbył się Konkurs o polskich symbolach narodowych i symbolach szkolnych w ramach VII Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych

Wyniki konkursu znajdują się w zakładce "Turniej Pocztów"

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach informuje, iż organizowany przez Szkołę Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych został umieszczony w Wykazie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych  w roku szkolnym 2017/2018, które mogą być uwzględniane przez dyrektora szkoły jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia...

Strony