Aktualności

OGŁOSZENIE

Opłata za obiady dla uczniów klas I – III w lutym 2021r. wynosi 80,00 zł. Proszę o uregulowanie płatności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2021r.

Harmonogram naboru do przedszkoli 2021/2022

12.04.2021r. – 15.04.2021r. – wprowadzanie oferty przez przedszkola

16.04.2021r. – 21.04.2021r. – weryfikacja oferty przez nas

22.04.2021r. – publikacja oferty

22.04.2021r. – 28.04.2021r. – potwierdzenie woli dla rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkoli

29.04.2021r. – 10.05.2021r. godz. 15:00 – nabór – rejestracja i przyjmowanie podań nowych...

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

     Poniżej zamieszczamy komunikat Ministra Edukacji Narodowej odnośnie terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Drodzy Rodzice.

Od 18 stycznia 2021r. rozpoczynamy wydawanie obiadów dla uczniów klas I-III, którzy do tej pory korzystali ze stołówki szkolnej.

Opłata za obiady w styczniu 2021r. wynosi

40,00 zł. Proszę o niezwłoczne uregulowanie płatności.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

od 18 stycznia br. przywrócone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Aby umożliwić uczniom i nauczycielom bezpieczny powrót do szkoły Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny przygotowało odpowiednie wytyczne. Opierają się one w dużej mierze na zapisach znanych już m.in. z września 2020 r. 

W wytycznych znajdują się rekomendacje dotyczące zasad organizacji...

Strony