Aktualności

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach podaje informację z otwarcia ofert złożonych w trybie przetargu nieograniczonego.

(link poniżej)

/sites/default/files/informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

(link poniżej)

/sites/default/files/zbiorcze_zestawienie_ofert.pdf

 

Ogłoszenie nr 523547-N-2019 z dnia 2019-03-12 r.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach: "Remont pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach" w ramach zadania „Trwałe ulepszenie kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Zimna 16”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia...

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Dokument poniżej (link)

/sites/default/files/sp_7-_przetarg.pdf

 

Dyrekcja Szkoły informuje, że w postępowaniu przetarowym pod nazwą "Remont pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kileckiej w Kielcach" nie wpłynęła żadna oferta.

Pismo w sprawie w/w postępowania poniżej.

/sites/default/files/informacja_o_przetargu.pdf

Strony