2016 - Rok Sienkiewicza

W październiku, w ramach obchodów Roku Sienkiewicza, uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum poznawali postać znanego pisarza oraz jego twórczość.

Wychowawcy, nauczyciele języka polskiego i bibliotekarki czytali młodzieży fragmenty jego utworów. W bibliotece można było oglądać wystawę książek noblisty, a na tablicy przy sali nr 17 zapoznać się z jego życiorysem.