29 września Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Po raz pierwszy został on ogłoszony w 2001 roku przez Polską Izbę Książki.

W tym dniu w naszej szkole wychowawcy klas, nauczyciele różnych przedmiotów oraz bibliotekarki, poprzez głośne czytanie, wprowadzały uczniów w fascynujący świat książek.

Spotkania te były okazją do podkreślenia licznych zalet głośnego czytania, choćby takich jak:

  • rozwijanie wyobraźni i zdolności koncentracji,
  • stymulowanie wszechstronnego rozwoju,
  • wzbogacanie słownictwa,
  • rozwijanie umiejętności słuchania,
  • doskonalenie zdolności językowych,
  • poznawanie wartości,
  • poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie,
  • rozwijanie zainteresowań,
  • wyrabianie potrzeby obcowania z kulturą żywego słowa.