DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W dzniu 15.10.2018r. uczniowe Szkoły Podstawowej nr 7 uczestniczyli w uroczystości szkolnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zaprezentowali program artystyczny i  podziękowali wszystkim nauczycielom za ich trud włożony w proces dydaktyczno - wychowawczy dzieci.