ILUSTRACJE BAŚNI ANDERSENA

Uczniowie szkolnej świetlicy pod opieką pani Sylwii Głowackiej wykonywali prace konkursowe na Międzyświetlicowy Konkurs Grafiki Komputerowej pod hasłem "Ilustracje baśni Andersena"