Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach ul. Zimna 16