Innowacja "Warto czytać..."

W roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach realizujemy innowację pedagogiczną „Warto czytać - wykorzystanie grywalizacji w podniesieniu poziomu czytelnictwa dzieci i młodzieży”.

Jej autorami są: Monika Zawadzka-Chłopek, Jolanta Staniec, Wiesława Grosicka, Urszula Olszewska, Elżbieta Zapała, Dorota  Kruzel.

 

Innowacją zostali objęci uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Gimnazjum nr 1. Innowacja dotyczy  wszystkich zajęć edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów humanistycznych, zajęć świetlicowych, godzin wychowawczych, zajęć dodatkowych.

Inspiracją do opracowania i wdrożenia innowacji było przeprowadzenie analizy stanu czytelnictwa zarówno w szkole podstawowej jak i w gimnazjum. Przeglądając statystyki czytelnictwa, przeprowadzając ankiety i wywiady zauważono malejące zainteresowanie czytaniem książek szczególnie w gimnazjum. Uczniowie ogólnie postrzegają czytanie jako coś nudnego i monotonnego. Nic  bowiem nie zastąpi książki w oddziaływaniu na uczucia i emocje, na wychowanie młodego czytelnika.

Głównym celem i założeniem innowacji jest zatem maksymalne zaktywizowanie dziecka i zmotywowanie go do takiej pracy twórczej wykorzystującej jego uzdolnienia, która  zachęca do sięgnięcia po książkę.

 Dlatego  więc autorzy innowacji pragną rozbudzić zainteresowanie uczniów czytelnictwem przez wzbudzanie przekonania, że książka jest ciekawym, atrakcyjnym  i równorzędnym sposobem zdobywania wiedzy podobnie jak elektroniczne nośniki informacji.

Grywalizacja to wykorzystanie mechaniki znanej z gier planszowych, fabularnych i komputerowych do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach niebędących grami, w celu zwiększenia ich zaangażowania.

 

 

Oto harmonogram planowanych działań

Lp.

 Nazwa przedsięwzięcia

Forma realizacji

Termin realizacji

1.

Na start! - niezapomniane książki mojego dzieciństwa.

konkurs, quiz, wystąpienia, prace plastyczne

wrzesień/październik 2016

2.

Projektujemy gry planszowe
z bohaterami naszych lektur.

 warsztaty, Szkolny Turniej Gier Planszowych  - Lektury na planszy

cały rok szkolny 2016/2017

3.

Ulubieni bohaterowie moich książek.

 

prezentacje, konkurs plastyczny, zgaduj-zgadula)

cały rok szkolny 2016/2017

4.

Konkurs na projekt okładki ulubionej książki.

konkurs

listopad 2016

5.

Inscenizacje treści i przygód
z naszych książek.

inscenizacje, przedstawienia, drama

luty – czerwiec 2017

6.

Niecodzienne szkolne dyktando.

dyktando (słownictwo
 ze znanych i lubianych lektur)

czerwiec 2017

7.

Tak wyobrażam sobie bohaterów z naszych lektur.

konkurs literacko-plastyczny

marzec – maj 2017

8.

Dalsze losy bohatera literackiego.

konkurs literacki

styczeń– maj 2017

9.

Piszę list do mojego ulubionego bohatera .

konkurs literacki

grudzień 2016

10.

 

 

Małe wielkie próby pisarskie - tworzenie form literackich inspirowanych określonym tekstem.

konkurs literacki

luty – maj 2017

11.

Akcja Nasze Wielkie Czytanie - gimnazjaliści czytają najmłodszym.

czytanie, interpretacja znanych i lubianych tekstów

cały rok szkolny 2016/2017

12.

"Perełki językowe" z naszych książek - tworzenie słowniczków wyrazów niezwykłych.

słowniczek wyrazów niezwykłych

cały rok szkolny 2016/2017

13.

Śladami wielkich pisarzy
i poetów.

wycieczki z elementami gry miejskiej.

kwiecień – czerwiec 2017