IV MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „ILUSTRACJA BAŚNI ANDERSENA Z OKAZJI DNIA KSIĄŻKI DLA DZIECI”

IV MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „ILUSTRACJA BAŚNI ANDERSENA Z OKAZJI DNIA KSIĄŻKI DLA DZIECI” ORGANIZOWANA PRZEZ NASZĄ ŚWIETLICĘ ZOSTAŁ PODSUMOWANY PIATEGO KWIETNIA 2019 ROKU NAGRODY I PODZIĘKOWANIA WRĘCZYŁA PANI DYREKTOR URSZULA PYK
SŁODKIM „CONIECO” CZĘSTOWAŁA PRZYBYŁYCH PANI PRZEWODNICZĄCA KOMISJI KONKURSOWEJ METODYK SODMIDN MONIKA ZAWADZKA-CHŁOPEK WSZYSCY UCZESTNICY OPTZYMALI PODZIĘKOWANIA ZWYCIĘZCY DYPLOMY, WYRÓŻNIENIA I NAGRODY BAŚNI ANDERSENA

SPOTKANIE UŚWIETNIŁY POSTACI BAŚNIOWE W KTÓRE WCIELILI SIĘ NASI UCZNIOWIE