KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KIELCACH

Podział roku szkolnego 2018/2019 na półrocza:

I półrocze roku szkolnego 2018/2019 – 03.09.2018 r.- 31.01.2019 r.

II półrocze roku szkolnego 2018/2019 – 01.02.2019 r. - 21.06.2019 r.

 

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

1. Początek zajęć szkolnych - 03.09. 2018 r.

2. Koniec zajęć szkolnych - 21.06. 2019 r.

3. Zimowa przerwa świąteczna - 23.12. 2018 r. - 31.12. 2018 r.

4. Termin ferii zomowych - 14.01.2019 r. –27.01.2019 r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna - 18.04.2019 r. - 23.04.2019 r.

6. rekolekcje wielkanocne - Termin rekolekcji wielkopostnych zostanie podany do wiadomości po uzgodnieniu z Ks. Proboszczem.

7.  Egzaminy gimnazjalne - dodatkowy termin egzaminu - 10 – 12.04.2019 r./ 03 – 05. 06.2019 r.

 8. Egzamin ósmoklasisty - dodatkowy termin egzaminu - 15 -17.04.2019 r./03 – 05.-06.2019

9.  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych - 

02.11.2018 r.

10, 11, 12.04.2019 r.

15, 16, 17.04.2019 r.

02.05.2019 r.