Kolejny sukces!

Nasz poczet sztandarowy ponownie zajął pierwsze miejsce w odbywającym się w naszej szkole XII Międzyszkolnym Turnieju Pocztów Sztandarowych w kategorii szkół podstawowych, II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 32 w Kielcach a III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Łagowie. W kategorii szkół ponadpodstawowych I miejsce osiągnął Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach, II m. - Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, III m. - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym. Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom gratulujemy!