Konkurs biblioteczny na projekt okładki ulubionej książki

Udział w nim wzięli uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej.
 

Celem konkursu było 

* pogłębianie zamiłowań czytelniczych,

* utrwalenie wiadomości dotyczących szaty graficznej książki,

* rozwijanie wrażliwości i wyobraźni artystycznej,

         * kształtowanie umiejętności tworzenia kompozycji uproszczonej.
 

    Prace oceniła komisja w składzie:

         p.Lidia Adach, p.Urszula Olszewska, p.Dorota Sępioł-Skóra.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody.

Prace konkursowe zaprezentowano na wystawie w bibliotece szkolnej.

                                                  Organizatorzy konkursu:

                                        Urszula Olszewska i Dorota Sępioł-Skóra

 

W y n i k i

I miejsce - MARTYNA SADOWSKA z kl. VI a

II miejsce - KORNELIA KUBICKA z kl. VI b

III miejsce - PAULINA MICHALCZYK z kl. VI a       

                   - JULIA SZYMCZYK z kl. V a