MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ POCZTÓW SZTANDAROWYCH

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ POCZTÓW SZTANDAROWYCH

Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych organizowany jest w Szkole Podstawowej  nr 7 w Kielcach od 2012 roku i jest pierwszym przedsięwzięciem tego typu w Polsce.

Pomysłodawcą i koordynatorem Turnieju jest  p. Hanna Skrzek, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Kielcach,  która nawiązując współpracę z Kieleckim Ochotniczym Szwadronem Kawalerii, Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach, umożliwia młodzieży szkolnej, biorącej udział w Turnieju, jak najlepsze warunki przeprowadzenia tego przedsięwzięcia.

W ramach Turnieju uczniowie świętokrzyskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych rywalizują w dwóch kategoriach:

 • w konkursie wiedzy o polskich symbolach narodowych, symbolach szkolnych i ze znajomości ceremoniału szkolnego,
 • w rywalizacji pocztów sztandarowych ze znajomości zasad musztry.

Turniej poprzedzony jest szkoleniem pocztów sztandarowych, które przeprowadzają ułani Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii.

Finał Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych i wręczenie nagród corocznie odbywa się 02 maja o godzinie 12.00 podczas miejskich uroczystości Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na Rynku przy Urzędzie Miasta w Kielcach.

Nagrody uczniom wręczają przedstawiciele władz województwa, powiatu i miasta.

 

TURNIEJ WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW:

MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

URZĘDU MIASTA KIELCE      

   ......................................................................................................................................................................................................................

Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele!

Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach, Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii oraz Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach wznawiają X edycję Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych.

Edycja ta, której nadrzędnym celem Turnieju jest wzmocnienie patriotycznego procesu wychowywania młodzieży szkolnej w poszanowaniu i miłości do polskich symboli narodowych, historii i tradycji, połączona będzie z uroczystością wciągnięcia flagi RP na nowo ufundowany maszt flagowy przy Szkole Podstawowej nr 7 w Kielcach.

X Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych będzie przebiegał w dwóch etapach:

 • pierwszy etap – konkurs wiedzy o polskich symbolach narodowych i symbolach szkolnych odbędzie się 01 października 2021 r., w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach;
 • drugi etap, 08 października 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Kielcach – rywalizacja pocztów sztandarowych.

Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi 08 października 2021 r., zaś zwycięskie poczty sztandarowe nagrodzone zostaną w dniu 11listopada 2021 r. na Placu Wolności w Kielcach podczas uroczystości Święta Niepodległości Państwa Polskiego.

Już po raz dziesiąty nasza Szkoła we współpracy z Kieleckim Ochotniczym Szwadronem Kawalerii oraz Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach przeprowadziła Konkurs o polskich symbolach narodowych i symbolach szkolnych w ramach X Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych. Konkurs odbył się w dniu 01 października 2021 r. w siedzibie WDK w Kielcach. 

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. 
Nagrody zwycięzcom konkursu wręczane będą w dniu 08.10.2021 r. w czasie rywalizacji pocztów sztandarowych z umiejętności musztry, która będzie miała miejsce w siedzibie naszej Szkoły.
Lista zwycięzców znajduje się z złączonym pliku /sites/default/files/u5/wynik_konkurs-turniej_2021.doc
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Regulamin Turnieju, karta zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się poniższych linkach.

/sites/default/files/oswiadczenie_rodzicow_o_wyrazenie_zgodyna_przetwarzanie_danych_osobowych_uczestnika_4.doc

 
..........................................................................................................................................................................................
 
 
ODWOŁANIE TERMINU IX MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU POCZTÓW SZTANDAROWYCH
 
Szanowni Nauczyciele, Drodzy Uczniowie
             Informujemy, że szkolenie pocztów sztandarowych (03.04.2020 r.), rywalizacja pocztów z zasad musztry (17.04.2020 r.) w ramach IX Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych zostają odwołane.
            Organizatorzy rozważają przeprowadzenie ww. przedsięwzięć w miesiącu wrzesień lub październik 2020 r. O podjęciu ostatecznej decyzji  będziemy informować w późniejszym czasie.
.......................................................................................................................................................................................................................................

Wyniki „Konkursu wiedzy o polskich symbolach narodowych i symbolach szkolnych”
w ramach IX Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych

(06 marca 2020r.)

 

L. P.

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła

Ilość zdobytych punktów

Zwycięzcy – zajęte miejsce

SZKOŁY PODSTAWOWE

 1.  

Jakub Banaś

Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach

43

I

 1.  

Cezary Bławat

Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach

43

I

 1.  

Oliwier Stępień

Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach

41

II

 1.  

Adam Huba

Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach

40

III

 1.  

Filip Bartocha

Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach

40

III

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 1.  

Maksymilian Grzywna

 Kolegium Szkół Prywatnych w Kielcach

31

I

 1.  

Piotr Mazur

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

w Sandomierzu

27

II

 1.  

Anna Krasowska

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach

22

III

           

 

.......................................................................................

ROK SZKOLNY 2019/2020

                    Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele!

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Międzyszkolnym Turnieju Pocztów Sztandarowych, którego organizatorem

 jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach, Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii

oraz Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.

 Nadrzędnym celem Turnieju jest wzmocnienie patriotycznego procesu wychowywania młodzieży szkolnej

w poszanowaniu i miłości do polskich symboli  narodowych, historii i tradycji,

a także wpisanie najmłodszego święta państwowego Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

w obowiązkowy kanon szkolnych uroczystości.

Poniżej zamieszczone są:

 1. Regulamin IX Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych
 2. Karta zgłoszenia
 3. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

/sites/default/files/regulamin_turnieju_2020.doc

/sites/default/files/karta_zgloszenia_uczestnictwa_zespolu1_0.doc

/sites/default/files/oswiadczenie_rodzicow_o_wyrazenie_zgodyna_przetwarzanie_danych_osobowych

uczestnika_miedzyszkolnego_konkursu_moj_ekslibris_biblio_0.doc

.......................................................................................................................................................................

 

ROK SZKOLNY 2018/2019 

Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych uwzględniony jest w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół:  

 • ponadgimnazjalnych, dla absolwentów gimnazjów od roku szkolnego 2018/2019;
 • ponadpodstawowych, dla absolwentów szkół podstawowych od roku szkolnego 2019/2020.

  Zakładka "Turniej Pocztów - Rok 2018/2019" - "Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach we współpracy z  Kieleckim Ochotniczym Szwadronem Kawalerii oraz Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach serdecznie zaprasza do udziału w ósmej edycji Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych, któremu corocznie patronują: Ministerstwo Obrony Narodowej , Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego , Starosta Kielecki oraz Prezydent Miasta Kielce.

  Turniej odbywać się będzie w terminach:

 • 29.03.2019 r. - Konkurs wiedzy o polskich symbolach narodowych i symbolach szkolnych
 • 26.04.2019 r. - rywalizacja pocztów sztandarowych
 • 02.05.2019 r. - rozdanie nagród podczas miejskich obchodów Święta Flagi RP
 • Regulamin Turnieju, Karta zgłoszeniowa oraz Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują poniżej.

 

/sites/default/files/regulamin_turnieju_2019.doc

/sites/default/files/karta_zgloszenia_uczestnictwa_zespolu_2.doc

/sites/default/files/oswiadczenie_rodzicow_o_wyrazenie_zgody na_przetwarzanie_danych_osobowych_uczestnika_miedzyszkolnego_konkursu_moj_ekslibris_biblio.doc

 

................................................................................................................................................................................................

REGULAMIN VII MIEDZYSZKOLNEGO TURNIEJU POCZTÓW SZTANDAROWYCH

I. Organizatorzy

Organizatorem Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach.

II. Współorganizatorzy

Współorganizatorami Turnieju są: Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich i Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

III. Koordynator

Koordynatorem Turnieju jest mgr Hanna Skrzek – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach .

IV. Cele Turnieju

 1. Ogólne cele:

 1. kultywowanie postaw i uczuć patriotyczno - moralnych;

 2. utrwalanie tradycji polskich symboli narodowych oraz szkolnych symboli;

 3. wpisanie najmłodszego polskiego święta państwowego Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w obowiązkowy kanon szkolnych uroczystości;

 4. propagowanie i utrwalanie wzorców zachowania młodzieży w trakcie uroczystości państwowych, religijnych i szkolnych.

2. Szczegółowe cele:

Uczniowie wykażą się :

 1. znajomością zasad musztry pocztów sztandarowych;

 2. znajomością ceremoniału szkolnego;

 3. wiedzą o polskich symbolach narodowych;

 4. wiedzą o szkolnych symbolach;

 5. umiejętnością współpracy w grupie;

 6. umiejętnością uczciwej rywalizacji;

 7. umiejętnością serdecznego kontaktu z rówieśnikami.

V. Uczestnicy

 1. Uczestnikami Turnieju są uczniowie świętokrzyskich szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych:

  1. poczet sztandarowy w pełnym wyposażeniu ( sztandar wraz z insygniami);

  2. maksymalnie trzech uczniów reprezentujących daną szkołę, którzy biorą udział
   w konkursie wiedzy o polskich symbolach narodowych, symbolach szkolnych oraz zasad ceremoniału szkolnego.

 2. Od roku szkolnego 2017/2018 w Turnieju mogą brać udział szkoły z całego terenu Polski.

VI. Forma Turnieju

 1. Turniej składa się z dwóch części:

  1. konkursu wiedzy, w którym każdy uczeń indywidualnie wypełnia test wiedzy
   o polskich symbolach narodowych, symbolach szkolnych i zasadach ceremoniału szkolnego;

  2. rywalizacji pocztów sztandarowych ze znajomości zasad musztry.

 2. Szkoły mogą zgłaszać swoich uczniów do udziału w obu częściach Turnieju lub do jednej z wybranych części.

VII. Termin i miejsce Turnieju

 1. Konkurs wiedzy odbędzie się 23 marca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach w godzinach 10.00 – 11.00 dla uczniów szkół wszystkich poziomów.

 2. Rywalizacja pocztów sztandarowych rozpocznie się 13 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej nr 7 w Kielcach przy ul. Zimnej 16.

VIII. Jury i ocena konkurencji turniejowych

Organizatorzy powołają dwa składy jury Turnieju:

 1. w kategorii wiedzy o polskich symbolach narodowych i szkolnych symbolach oraz znajomości zasad ceremoniału szkolnego;

 2. w kategorii musztry pocztów sztandarowych.

IX. Nagrody

W dniu 02 maja 2018 r. na kieleckim Rynku o godz. 12.00, podczas obchodów Święta Flagi, organizatorzy wręczą nagrody zwycięzcom Turnieju.

X. Literatura

Drużyny uczniowskie przygotowują się do Turnieju korzystając z następującej literatury:

Szkoły podstawowe:

Ogólna wiedza podręcznikowa z poziomu szkoły podstawowej oraz;

 1. Propozycja ceremoniału szkolnego dla szkół i placówek województwa wielkopolskiego oraz ważne informacje na temat godła, barw i hymnu Rzeczpospolitej Polskiej Kuratorium Oświaty w Poznaniu opracowana na podstawie Propozycji ceremoniału szkolnego dla szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, autorstwa Krzysztofa Stanisławskiego, Przemysława Witka, Dariusza Świtalskiego, Sławomira Jóźwika. (file:///C:/Users/user/Downloads/propozycja-ceremonialu-szkolnego%20(3).pdf);

 2. Biało – Czerwona, opracowanie: Alfred Znamierowski Członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Komisji Heraldycznej przy MSWiA, wyd. II rozszerzone, MSW i A Warszawa 2017r.;

 3. materiały na stronie internetowej: www.symbolenarodowe.pl, www.mkidn.gov.pl, file:///C:/Users/user/Downloads/ceremonial-szkolny_new%20(2).pdf

Szkoły ponadpodstawowe:

Ogólna wiedza podręcznikowa z poziomu ponadpodstawowego oraz:

 1. Propozycja ceremoniału szkolnego dla szkół i placówek województwa wielkopolskiego oraz ważne informacje na temat godła, barw i hymnu Rzeczpospolitej Polskiej Kuratorium Oświaty w Poznaniu opracowana na podstawie Propozycji ceremoniału szkolnego dla szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, autorstwa Krzysztofa Stanisławskiego, Przemysława Witka, Dariusza Świtalskiego, Sławomira Jóźwika. (file:///C:/Users/user/Downloads/propozycja-ceremonialu-szkolnego%20(3).pdf);

 2. Biało – Czerwona, opracowanie: Alfred Znamierowski Członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Komisji Heraldycznej przy MSWiA, wyd. II rozszerzone, MSW i A Warszawa 2017r.;

 3. materiały na stronie internetowej: www.symbolenarodowe.pl, www.mkidn.gov.pl, file:///C:/Users/user/Downloads/ceremonial-szkolny_new%20(2).pdf, file:///C:/Users/user/Downloads/Duma_i_szacunek_tekst_-_2_maja_-_PDF%20(1).pdf

 4. Marek Borucki , Polskie symbole narodowe, wyd. MADA, 2006;

 5. Witold Lisowski, Polskie symbole narodowe, wyd. Fundacja Grobu Nieznanego

Żołnierza, 1995.

XI. Zgłoszenia do Turnieju

 1. Zgłoszenia uczniów i składów pocztów sztandarowych do udziału w Turnieju prosimy nadsyłać na kartach uczestnictwa pocztą, faxem lub dostarczyć osobiście do siedziby Szkoły Podstawowej nr 7 w Kielcach do 10 marca 2018 roku.

 2. Karta uczestnictwa znajduje się na stronie: www.sp7.kielce.eu (zakładka „Projekty, programy” - „Turniej Pocztów”).

 3. Adres szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach

ul. Zimna 16

25-732 Kielce

fax: 41 36 76 958

 

XII. Informacje o Turnieju

 1. Strony internetowe: www.sp7.kielce.eu

 2. Kontakt telefoniczny: sekretariat SP 7 (41 36 76 187).

 3. Koordynator Turnieju: Hanna Skrzek (604 990 688).

 

Dodatkowe informacje:

 1. Turniej poprzedzony będzie szkoleniem pocztów sztandarowych, które przeprowadzi: Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 7
  w Kielcach przy ul. Zimnej 16 (termin szkolenia przewidywany jest na 06 kwietnia
  2018 r., godzina 10.00).

 2. Wszystkie szkolne poczty sztandarowe, biorące udział w Turnieju, proszone są o udział
  w uroczystości Święta Flagi ( 02.05.2018 r. godz. 12.00 na Rynku w Kielcach przy Urzędzie Miasta
  ).

 3. KARTA ZGLOSZENIOWA ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY (pod informacjami na temat Turnieju Pocztów w roku szkolnym 2012/2013).

........................................................................................................................................................................................................................

Z okazji święta Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz
100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, już po raz siódmy, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach we współpracy z Kieleckim Ochotniczym Szwadronem Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich oraz Wojewódzkim Domem Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach przeprowadzili Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych .

VII Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych dla uczniów świętokrzyskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych składał się z dwóch kategorii turniejowych:

 • konkurs wiedzy o polskich symbolach narodowych i symbolach szkolnych (odbył się 23.03.2018 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach),

 • rywalizacja szkolnych pocztów sztandarowych (odbyła się 13.04.2018 r. w siedzibie SP nr 7 w Kielcach). Rywalizacja poprzedzona została szkoleniem pocztów, jakie przeprowadził na terenie Szkoły Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii w dniu

06 kwietnia 2018 r.

W bieżącej edycji w Konkursie wiedzy o polskich symbolach narodowych i symbolach szkolnych wzięły udział także szkoły z woj. dolnośląskiego, łódzkiego i lubuskiego.

Podczas Turnieju Szkoła gościła m. in.: p. Andrzeja Bętkowskiego Wicewojewodę Świętokrzyskiego, mjr Tomasza Śniecia z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
w Kielcach, mjr Mirosława Wolskiego Zastępcę Wojskowego Komendanta Uzupełnień WKU w Kielcach, p. Łukasza Maja – wizytatora Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty.

Rozdanie nagród zwycięskim drużynom miało miejsce 02.05.2018 r. na Rynku

w Kielcach podczas miejskiej uroczystości obchodów Święta Flagi RP . Nagrody wręczali m.in., Wojewoda Świętokrzyski – Pani Agata Wojtaszek, Senator RP Krzysztof Słoń, Pan Andrzej Sygut – Wiceprezydent Miasta Kielce. Poczty sztandarowe otrzymały także puchary, które ufundowali: płk Paweł Chabielski – Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach oraz płk Jarosław Molisak – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach.

Honorowy patronat Turnieju:

Minister Obrony Narodowej,
Minister Edukacji Narodowej

Pan Krzysztof Słoń Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Wojewoda Świętokrzyski,
Świętokrzyski Kurator Oświaty,
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Starosta Kielecki,
Prezydent Miasta Kielce,

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

Dyrektor Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach
Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
w Kielcach,
Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7w Kielcach

Patronat medialny Turnieju:

Dyrektor TVP Kielce,
Redaktor Naczelny " Echa Dnia",

Redaktor Naczelny portalu internetowego Nasze Kielce

VII Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych współfinansowany był przez Prezydenta Miasta Kielce. Ponadto nagrody ufundowali:

Wojewoda Świętokrzyski

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 w Kielcach

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Spółdzielnia Uczniowska „Dziupla” przy Szkole Podstawowej nr 7 w Kielcach

Firma Kwark Komputer w Kielcach

 

Zwycięzcy VII Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych
w kategorii:

Rywalizacja pocztów sztandarowych

Poziom szkół podstawowych:

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Kostomłotach Drugich

III miejsce - Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Kielcach

 

Poziom szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Daleszycach

II miejsce – Gimnazjum nr 1 w Kielcach

III miejsce - Katolickie Gimnazjum w Kielcach

 

Poziom szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Chęcinach

II miejsce - II Liceum Ogólnokształcące w Kielcach

III miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Kielcach

 

Poziom klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce - Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach

II miejsce – Niepubliczne Technikum Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

III miejsce - X Liceum Ogólnokształcące w Kielcach

 

Zwycięzcy VII Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych
w kategorii:

Konkursu wiedzy o polskich symbolach narodowych
i symbolach szkolnych

Poziom szkół podstawowych:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Kostomłotach Drugich,

II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach,

III miejsce - Szkoła Podstawowa w Kostomłotach Drugich.

 

Poziom szkół gimnazjalnych:

I miejsce - Gimnazjum nr 6 w Kielcach,

II miejsce (ex aequo) - Gimnazjum Integracyjnego nr 4 w Kielcach,

Gimnazjum nr 1w Kielcach,

Gimnazjum nr 6 w Kielcach,

III miejsce - Gimnazjum Integracyjne nr 4 w Kielcach.

 

Poziom szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach,

II miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach,

III miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach.

..............................................................................................................................................................................................

 

Rok szkolny 2016/2017
 

Z okazji święta Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, już po raz szósty, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach we współpracy

z Kieleckim Ochotniczym Szwadronem Kawalerii oraz Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach przeprowadzili Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych .

VI Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych dla uczniów świętokrzyskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych składał się z dwóch kategorii turniejowych:

 • konkurs wiedzy o polskich symbolach narodowych i symbolach szkolnych (odbył się 17.03.2017 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach),

 • rywalizacja szkolnych pocztów sztandarowych (odbyła się 28.04.2017 r. w siedzibie ZSO nr 29 w Kielcach). Rywalizacja poprzedzona została szkoleniem pocztów, jakie przeprowadził na terenie Szkoły Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii w dniu

07 kwietnia 2017 r.

Podczas Turnieju Szkoła gościła m. in.: płk Wiesława Budnego z Biura ds. Proobronnych MON, p. Marcina Piętaka - doradcę Wojewody Świętokrzyskiego, p. Łukasza Maja – wizytatora Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, kpt. Artura Kopczyńskiego

z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, mjr Mariusz Migoń z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

Rozdanie nagród zwycięskim drużynom miało miejsce 02.05.2017 r. na Rynku

w Kielcach podczas miejskiej uroczystości obchodów Święta Flagi RP . Nagrody wręczali m.in., Wojewoda Świętokrzyski – Pani Agata Wojtaszek, Senator RP Krzysztof Słoń, Pan Wojciech Lubawski – Prezydent Miasta Kielce.Poczty sztandarowe otrzymały także puchary, które ufundowali: płk dypl. Wiesław Mitkowski – Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach oraz płk Wiesław Loch – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach.

Honorowy patronat Turnieju:

Minister Obrony Narodowej,
Minister Edukacji Narodowej
Wojewoda Świętokrzyski,
Świętokrzyski Kurator Oświaty,
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Starosta Kielecki,
Prezydent Miasta Kielce,
Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach

Patronat medialny Turnieju:

Dyrektor TVP Kielce,
Redaktor Naczelny " Echa Dnia",

Dyrektor Radia eM Kielce

Redaktor Naczelny portalu internetowego Nasze Kielce

VI Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych współfinansowany był przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Prezydenta Miasta Kielce. Ponadto nagrody ufundowali:

Wojewoda Świętokrzyski

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Starosta Kielecki

Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Zwycięzcy VI Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych
w kategorii: 

Rywalizacja pocztów sztandarowych

Poziom szkół podstawowych:

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 27 w Kielcach,

II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach,

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 19 w Kielcach

Poziom szkół gimnazjalnych:

I miejsce - Gimnazjum w Kostomłotach Drugich,

II miejsce - Gimnazjum w Daleszycach,

III miejsce - Katolickie Gimnazjum w Kielcach

Poziom szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce - Zespół Szkół nr 2 w Chęcinach,

II miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Kielcach,

III miejsce - II Liceum Ogólnokształcące w Kielcach

Poziom klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce - Zakład Doskonalenia Zawodowego,

II miejsce - Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach,

III miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach

 

Zwycięzcy VI Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych
w kategorii:  

Konkursu wiedzy o polskich symbolach narodowych
i symbolach szkolnych

Poziom szkół podstawowych:

I miejsce – Maja Dąbrowska ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Kielcach,

II miejsce - Jakub Banaś ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach,

III miejsce ( ex aequo) - Cezary Bławat ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach,

Maja Palus ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Kielcach,

Milena Cieślak ze Szkoły Podstawowej w Kostomłotach

Drugich.

Poziom szkół gimnazjalnych:

I miejsce - Julia Olszewska z Gimnazjum nr 6 w Kielcach,

II miejsce - Adrianna Woźniak z Gimnazjum Integracyjnego nr 4 w Kielcach,

III miejsce ( ex aequo) - Małgorzata Rachwał z Gimnazjum Integracyjnego nr 4

w Kielcach,

Wiktoria Witkowska z Gimnazjum w Daleszycach,

Sandra Korzeniak z Gimnazjum Integracyjnego nr 4 w Kielcach,

Jakub Syska z Gimnazjum w Kostomłotach Drugich

Poziom szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce ( ex aequo) - Samanta Jaworska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

w Kielcach,

Mateusz Kowalski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

w Kielcach

II miejsce - Izabela Saletra z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach,

III miejsce - Aleksandra Piwowar z Zespołu Szkół nr 2 w Chęcinach

Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury - p. Jarosław Machnicki ufundował nagrodę dla Gimnazjum nr 6 w Kielcach - szkoły, która w latach 2012 - 2017 uzyskiwała najlepsze wyniki w Międzyszkolnym Turnieju Pocztów Sztandarowych w kategorii: Konkurs wiedzy o polskich symbolach narodowych i symbolach szkolnych.

 

 

Rok szkolny 2015/2016

Z okazji święta  Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, już po raz piąty, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach we współpracy
z Kieleckim Ochotniczym Szwadronem Kawalerii oraz Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach przeprowadzili Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych .

V Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych dla uczniów świętokrzyskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych składał się z dwóch kategorii turniejowych:

 • konkurs wiedzy o polskich symbolach narodowych i symbolach szkolnych  (odbył się 18.03.2016 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach),
 • rywalizacja szkolnych pocztów sztandarowych (odbyła się 29.04.2016 r. w siedzibie szkoły - ZSO nr 29 w Kielcach). Rywalizacja poprzedzona została szkoleniem  pocztów, jakie przeprowadził na terenie Szkoły Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii w dniu 22 kwietnia 2016 r.

Po zakończeniu rywalizacji uczestnicy Turnieju i zaproszeni goście obejrzeli montaż poetycko – muzyczny wykonany przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 29. W tegorocznej edycji Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych dodatkową konkurencją była rywalizacja klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych.

       Rozdanie nagród zwycięskim drużynom miało miejsce 02 maja 2016 r. na Rynku w Kielcach  podczas miejskiej uroczystości obchodów Święta Flagi RP  (nagrody wręczali m.in., Wojewoda Świętokrzyski – Pani Agata Wojtaszek, senator Krzysztof Słoń).

       Szczególne wyróżnienie - puchary otrzymały poczty sztandarowe szkół, które wywalczyły I   miejsce w Turnieju. Puchary ufundowali  i wręczali  płk dypl. Wiesław Mitkowski – Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach oraz płk Wiesław Święchowicz – Szef Wojewódzkiego Sztabu wojskowego w Kielcach.

Honorowy patronat Turnieju:

Minister Obrony Narodowej,
Minister Edukacji Narodowej,
Wojewoda Świętokrzyski,
Świętokrzyski Kurator Oświaty,
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Starosta Kielecki,
Prezydent Miasta Kielce,
Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach

Patronat medialny Turnieju:

Dyrektor TVP Kielce,
Redaktor Naczelny " Echa Dnia",

Dyrektor Radia eM Kielce

Redaktor Naczelny portalu internetowego Nasze Kielce

Fundatorzy nagród:

Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach.

Prezydent Miasta Kielce

Wojewoda Świętokrzyski

Świętokrzyski Kurator Oświaty  

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

 

Zwycięzcy V Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych w  kategorii:

 

 • Konkursu wiedzy o polskich symbolach narodowych i symbolach szkolnych 

 

Na poziomie szkół podstawowych:

I miejsce: Aleksandra Stando – Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach

II miejsce (ex aequo): Małgorzata Kosowska – Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Kielcach                                           

                                   Piotr Bucki – Szkoła Podstawowa w Kostomłotach Drugich                    

                   

 Na poziomie szkół gimnazjalnych:

I miejsce: Julia Olszewska – Gimnazjum nr 6 w Kielcach

II miejsce: Wiktor Charaziński – Gimnazjum w Kostomłotach Drugich

III miejsce: Bartosz Chmielewski – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 
                  

 

Na poziomie szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce: Samanta Cembrowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach
            

II miejsce: Mateusz Kowalski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach
            

III miejsce: Izabela Saletra - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach
                 

 

 • rywalizacja szkolnych pocztów sztandarowych z musztry sztandarowej

 

 I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 19 w Kielcach

                  Gimnazjum Katolickie w Kielcach

                                                                                            Zespół Szkół nr 2 w Chęcinach                                                                                

                   Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek

                  klasa mundurowa z Niepublicznego Technikum Zawodowego       

                  Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

 

II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach

                  Gimnazjum nr 6 w Kielcach,

                  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Kielcach

                  klasa mundurowa z Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach

 

III miejsce: Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Kielcach

                    Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

                    klasa mundurowa z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w  Kielcach
                

 

Galeria zdjęć:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rok szkolny 2014/2015

       W dniu 02 maja 2015 r. zakończył się IV Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych, w którym uczniowie świętokrzyskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych konkurowali miedzy sobą w dwóch kategoriach turniejowych:

·        konkurs wiedzy o polskich symbolach narodowych i symbolach szkolnych  (odbył się 20.03.2015 r. w Wojewódzkim Domu Kultury
w Kielcach),

·        rywalizacja szkolnych pocztów sztandarowych
(odbyła się 30.04.2015 r. w siedzibie szkoły - ZSO nr 29 w Kielcach).

Po zakończeniu rywalizacji uczestnicy Turnieju i zaproszeni goście obejrzeli montaż poetycko – muzyczny „Nasze barwy narodowe” wykonany przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 29. rozdanie nagród zwycięskim drużynom miało miejsce 02.05.2015 r. na Rynku
w Kielcach podczas miejskiej uroczystości obchodów Święta Flagi RP

(nagrody wręczali m.in. Podsekretarz Stanu MON – p. Beata Oczkowicz, Wojewoda Świętokrzyski – Pani Bożentyna Pałka – Koruba, Świętokrzyski Wicekurator – Pan Grzegorz Bień, Wiceprezydent Miasta Kielce –
p. Andrzej Sygut). Szczególne wyróżnienie - puchary otrzymały poczty sztandarowe szkół, które wywalczyły pierwsze miejsca w Turnieju. Puchary ufundował  płk dypl. Wiesław Mitkowski – Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

Rywalizacja poprzedzona została szkoleniem  pocztów, jakie przeprowadził na terenie Szkoły, w dniu 17 kwietnia 2015 r., Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii.

W tegorocznej edycji Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach wspomagali organizatorów zarówno podczas szkolenia, jak
i podczas Turnieju, prezentując swoje umiejętności ze znajomości zasad musztry sztandarowej.  

 

Honorowy patronat Turnieju:

p. Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej,
p. Beata Oczkowicz - Podsekretarz Stanu MON,

p. Joanna Kluzik - Rostkowska Minister Edukacji Narodowej
p. Bożentyna Pałka - Koruba - Wojewoda Świętokrzyski,
p. Małgorzata Muzoł - Świętokrzyski Kurator Oświaty,
p. Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
p. Michał Godowski - Starosta Kielecki,
p. Wojciech Lubawski - Prezydent Miasta Kielce,

p. Marek Maciągowski - Dyrektor Ośrodka Myśli Patriotycznej
i Obywatelskiej w Kielcach
p. Elżbieta Czerwonka - Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
p. Jacek Wołowiec - Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

p. Eugeniusz Skuza  - Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Nr 22 w Kielcach,

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach

 

Patronat medialny Turnieju:

p. Marek Mikos - Dyrektor TVP Kielce,
p. Stanisław Wróbel - Redaktor Naczelny " Echa Dnia",

ks. Leszek Skorupa - Dyrektor Radia eM Kielce

p. Krzysztof Gorzelak – Redaktor Naczelny portalu internetowego Nasze Kielce

 

Fundatorzy nagród:

p. płk dypl. Wiesław Mitkowski – Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

p.  Wojciech Lubawski - Prezydent Miasta Kielce

p. Bożentyna Pałka – Koruba Wojewoda Świętokrzyski

p. Małgorzata Muzoł  - Świętokrzyski Kurator Oświaty  

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach

p. Jacek Wołowiec - Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

p. Marek Maciągowski - Dyrektor Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach
 

Zwycięzcy V Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych w  kategorii:

 

 • Konkursu wiedzy o polskich symbolach narodowych i symbolach szkolnych 

 

Szkoły podstawowe:

I miejsce (ex aequo) - Tomasz Machulski ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Kielcach

Piotr Wieczorek ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich

II miejsce - Aleksandra Stando ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Kielcach

III miejsca komisja konkursowa nie przyznała

 

Szkoły gimnazjalne:

I miejsce - Adam Kasiński  z Gimnazjum nr 6 w Kielcach

II miejsce (ex aequo) - Marcel Kobryn z Gimnazjum nr 6 w Kielcach

Oliwia Czarnecka z Katolickiego Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach

III miejsca komisja konkursowa nie przyznała

 

Szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce (ex aequo) -  Marcin Blicharski i Małgorzata Gaweł  z X Liceum

Ogólnokształcące w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 1im. Józefa Wybickiego w Kielcach

 II miejsce - Katarzyna Seligowska z  I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

III miejsca komisja konkursowa nie przyznała

 

 •  rywalizacja szkolnych pocztów sztandarowych z musztry sztandarowej

 

szkoły podstawowe:
I miejsce- Szkoła Podstawowa nr 19 w Kielcach,
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach,
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich

 

szkoły gimnazjalne:
I miejsce- Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach,
II miejsce - Gimnazjum nr 1 w Kielcach,
III miejsce - Gimnazjum nr 6 w Kielcach

 

szkoły  ponadgimnazjalne:
I miejsce-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  w Kielcach,
II miejsce - II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach,
III miejsce - I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

 

Dodatkowo jury Turnieju przyznało 4 wyróżnienia za wyjątkową postawę i zaangażowanie:

 •  pocztowi sztandarowemu z Zespołu Szkół Mechanicznych
  w Kielcach,
 • pocztowi sztandarowemu ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Kielcach,
 • dowódcy pocztu sztandarowego z I LO im. Stefa Żeromskiego
  w Kielcach,
 • dowódcy pocztu sztandarowego z II LO im. Jana Śniadeckiego
  w Kielcach.

 

Galeria zdjęć:

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rok szkolny 2013/2014

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele, uczestnicy III Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych!

Zakończyła się III edycja Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych. 02 maja na kieleckim  Rynku podczas uroczystości Święta Flagi RP zwycięzcy otrzymali nagrody  m.in. z rąk Pani Bożentyny Pałki – Koruby  - Wojewody Świętokrzyskiego i Pana Zdzisława Wrzałki – Starosty Kieleckiego.                                                                                    

Wśród nagrodzonych byli także uczniowie ZSO nr 29 – Mikołaj Szymański, Tomasz Machulski ze Szkoły Podstawowej nr 7 (I miejsce
w Konkursie wiedzy o polskich symbolach narodowych i symbolach szkolnych)
 oraz Iwo Jarmołowicz i Patryk Lewczuk z Gimnazjum nr 1
(II miejsce w Konkursie wiedzy o polskich symbolach narodowych
i symbolach szkolnych)
.

 

Galeria zdjęć: 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rok szkolny 2013/2014

W dniach 29 – 30 kwietnia 2013 r. z okazji święta Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, już po raz drugi, nasza szkoła we współpracy
z Kieleckim Ochotniczym Szwadronem Kawalerii oraz Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach przeprowadzili Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych. Patronat honorowy nad Turniejem objęli m. in. Wojewoda Świętokrzyski, Prezydent Miasta Kielc, Marszałek Województwa oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty. Uczniowie kieleckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych rywalizowali
w dwóch kategoriach: w  konkursie wiedzy o polskich symbolach narodowych  i symbolach szkolnych, który odbył się  29 kwietnia 2013 r. w siedzibie ZSO Nr 29 w Kielcach przy ul. Zimnej 16 oraz w rywalizacji pocztów sztandarowych ze znajomości zasad musztry - 30 kwietnia  2013 r. na Wzgórzu Zamkowym w Kielcach przy siedzibie OMPiO.

Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby Turniej stał  się ponownym sukcesem i potwierdził, że wydarzenia takie jak to krzewią wśród młodzieży postawy patriotyczne, uczą miłości do ojczyzny oraz przybliżają wiedzę 
o naszych narodowych symbolach. W dzisiejszych czasach są one niezwykle istotne i potrzebne, odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu i umacnianiu patriotyzmu.

Finał Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych i wręczenie nagród najlepszym drużynom miało miejsce 2 maja o godzinie 12.00 podczas uroczystości Święta Flagi na Rynku przy Urzędzie Miasta.

Turniej honorowym patronatem objęli:
Pan Wojciech Lubawski - Prezydent Miasta Kielce
Pan Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Pani Bożentyna Pałka - Koruba - Wojewoda Świętokrzyski
Pan Zdzisław Wrzałka - Starosta Kielecki
Pani Małgorzata Muzoł - Świętokrzyski Kurator Oświaty
Pani Elżbieta Czerwonka - Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa

Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Pan Jarosław Machnicki - Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Rok szkolny 2012/2013

 

W piątek, 27 kwietnia 2012 r., z okazji święta Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, w naszej szkole odbył się I Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych dla Szkół Gimnazjalnych. Uczniowie kieleckich szkół rywalizowali w dwóch kategoriach: rywalizacji pocztów sztandarowych ze znajomości zasad musztry oraz w  konkursie wiedzy
o polskich symbolach narodowych.

W pierwszej kategorii – rywalizacja pocztów sztandarowych - I miejsce zajęło Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki ( Michał Polański, Julia Szewczyk, Aleksandra Janik), II miejsce przypadło Integracyjnemu Gimnazjum Nr 4 (Hubert Mattusch, Katarzyna Pniewska, Karolina Wędołowska), a III miejsce uzyskało Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej (Ziemowit Gałka, Katarzyna Skrobot, Monika Niedziela).

W kategorii wiedzy o polskich symbolach narodowych zwyciężyła drużyna Integracyjnego Gimnazjum Nr 4 (Agnieszka Pawłowska, Martyna Bilińska, Dominik Oleś),  II miejsce zajęło Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej (Piotr Boszczyk, Jakub Bysiak, Michał Mirosławski, a III miejsce przypadło naszej drużynie – Gimnazjum Nr 1 (Ewa Pająk, Wiktoria Baran, Izabela Dziubek).

W tym dniu, wszyscy zwycięscy i pozostali uczestnicy wraz z opiekunami otrzymali z rąk Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 29 
p. Marka Kazuska dyplomy. 02 maja, podczas obchodów Święta Flagi na Placu Konstytucji 3 Maja przy Urzędzie Miasta, nagrody najlepszym drużynom wręczyli: Wojewoda Świętokrzyski - p. Bożentyna  Pałka – Koruba,  wiceprezydent Miasta Kielce – p. Andrzej Sygut i w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego p. Grzegorz Świercz.

Turniej okazał się sukcesem i potwierdził, że wydarzenia takie jak to krzewią wśród młodzieży postawy patriotyczne, uczą miłości do ojczyzny oraz przybliżają wiedzę o naszych narodowych symbolach. W dzisiejszych czasach są niezwykle istotne  i potrzebne, odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu i umacnianiu patriotyzmu