Opłata za obiady dla uczniów

OGŁOSZENIE

Opłata za obiady w czerwcu 2022r. wynosi  14 x 4,50 zł = 63,00 zł

Płatne w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2022r.

Większość uczniów korzystających z żywienia w stołówce szkolnej posiada odpisy z maja dlatego też należy ustalić indywidualną płatność za obiady. W tej sprawie można kontaktować się z intendentem szkoły osobiście w pokoju nr 7 lub telefonicznie 41 36 76 187.

 

Zmiana stawki żywieniowej

Karta zgłoszeniowa na obiady ważna od 2021: /sites/default/files/u5/karta_zgloszeniowa_2021.docx