Opłata za obiady dla uczniów klas I – III w lutym 2021r.

OGŁOSZENIE

Opłata za obiady dla uczniów klas I – III w lutym 2021r. wynosi 80,00 zł. Proszę o uregulowanie płatności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2021r.