Podziękowania dla Rady Rodziców

PODZIĘKOWANIA

W imieniu całego Grona Pedagogicznego , uczniów i własnym pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie

Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach

za owocną pracę dla dobra uczniów w roku szkolnym 2019/2020.

Kreatywność Państwa, wspólna analiza potrzeb placówki pozwoliły rozwijać osobowość i zainteresowania naszych wychowanków, zaspokajać ich edukacyjne oczekiwania oraz poprawić warunki nauki.

Liczymy na dalsze zaangażowanie Państwa we wspólne dobro – Dzieci oraz życzymy wielu sukcesów i powodzenia w życiu osobistym
i zawodowym

Z poważaniem

Hanna Skrzek i Ewelina Zielonka

Kielce, 26 czerwca 2020 r.