Rok szkolny 2014/2015

       W dniu 02 maja 2015 r. zakończył się IV Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych, w którym uczniowie świętokrzyskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych konkurowali miedzy sobą w dwóch kategoriach turniejowych:

·        konkurs wiedzy o polskich symbolach narodowych i symbolach szkolnych  (odbył się 20.03.2015 r. w Wojewódzkim Domu Kultury
w Kielcach),

·        rywalizacja szkolnych pocztów sztandarowych
(odbyła się 30.04.2015 r. w siedzibie szkoły - ZSO nr 29 w Kielcach).

Po zakończeniu rywalizacji uczestnicy Turnieju i zaproszeni goście obejrzeli montaż poetycko – muzyczny „Nasze barwy narodowe” wykonany przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 29. rozdanie nagród zwycięskim drużynom miało miejsce 02.05.2015 r. na Rynku
w Kielcach podczas miejskiej uroczystości obchodów Święta Flagi RP

(nagrody wręczali m.in. Podsekretarz Stanu MON – p. Beata Oczkowicz, Wojewoda Świętokrzyski – Pani Bożentyna Pałka – Koruba, Świętokrzyski Wicekurator – Pan Grzegorz Bień, Wiceprezydent Miasta Kielce –
p. Andrzej Sygut). Szczególne wyróżnienie - puchary otrzymały poczty sztandarowe szkół, które wywalczyły pierwsze miejsca w Turnieju. Puchary ufundował  płk dypl. Wiesław Mitkowski – Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

Rywalizacja poprzedzona została szkoleniem  pocztów, jakie przeprowadził na terenie Szkoły, w dniu 17 kwietnia 2015 r., Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii.

W tegorocznej edycji Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach wspomagali organizatorów zarówno podczas szkolenia, jak
i podczas Turnieju, prezentując swoje umiejętności ze znajomości zasad musztry sztandarowej.  

 

Honorowy patronat Turnieju:

p. Tomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej,
p. Beata Oczkowicz - Podsekretarz Stanu MON,

p. Joanna Kluzik - Rostkowska Minister Edukacji Narodowej
p. Bożentyna Pałka - Koruba - Wojewoda Świętokrzyski,
p. Małgorzata Muzoł - Świętokrzyski Kurator Oświaty,
p. Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
p. Michał Godowski - Starosta Kielecki,
p. Wojciech Lubawski - Prezydent Miasta Kielce,

p. Marek Maciągowski - Dyrektor Ośrodka Myśli Patriotycznej
i Obywatelskiej w Kielcach
p. Elżbieta Czerwonka - Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
p. Jacek Wołowiec - Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

p. Eugeniusz Skuza  - Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Nr 22 w Kielcach,

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach

 

Patronat medialny Turnieju:

p. Marek Mikos - Dyrektor TVP Kielce,
p. Stanisław Wróbel - Redaktor Naczelny " Echa Dnia",

ks. Leszek Skorupa - Dyrektor Radia eM Kielce

p. Krzysztof Gorzelak – Redaktor Naczelny portalu internetowego Nasze Kielce

 

Fundatorzy nagród:

p. płk dypl. Wiesław Mitkowski – Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

p.  Wojciech Lubawski - Prezydent Miasta Kielce

p. Bożentyna Pałka – Koruba Wojewoda Świętokrzyski

p. Małgorzata Muzoł  - Świętokrzyski Kurator Oświaty  

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach

p. Jacek Wołowiec - Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

p. Marek Maciągowski - Dyrektor Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach
 

Zwycięzcy V Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych w  kategorii:

 

 • Konkursu wiedzy o polskich symbolach narodowych i symbolach szkolnych 

 

Szkoły podstawowe:

I miejsce (ex aequo) - Tomasz Machulski ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Kielcach

Piotr Wieczorek ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich

II miejsce - Aleksandra Stando ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Kielcach

III miejsca komisja konkursowa nie przyznała

 

Szkoły gimnazjalne:

I miejsce - Adam Kasiński  z Gimnazjum nr 6 w Kielcach

II miejsce (ex aequo) - Marcel Kobryn z Gimnazjum nr 6 w Kielcach

Oliwia Czarnecka z Katolickiego Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach

III miejsca komisja konkursowa nie przyznała

 

Szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce (ex aequo) -  Marcin Blicharski i Małgorzata Gaweł  z X Liceum

Ogólnokształcące w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 1im. Józefa Wybickiego w Kielcach

 II miejsce - Katarzyna Seligowska z  I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

III miejsca komisja konkursowa nie przyznała

 

 •  rywalizacja szkolnych pocztów sztandarowych z musztry sztandarowej

 

szkoły podstawowe:
I miejsce- Szkoła Podstawowa nr 19 w Kielcach,
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach,
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich

 

szkoły gimnazjalne:
I miejsce- Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach,
II miejsce - Gimnazjum nr 1 w Kielcach,
III miejsce - Gimnazjum nr 6 w Kielcach

 

szkoły  ponadgimnazjalne:
I miejsce-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  w Kielcach,
II miejsce - II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach,
III miejsce - I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

 

Dodatkowo jury Turnieju przyznało 4 wyróżnienia za wyjątkową postawę i zaangażowanie:

 •  pocztowi sztandarowemu z Zespołu Szkół Mechanicznych
  w Kielcach,
 • pocztowi sztandarowemu ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Kielcach,
 • dowódcy pocztu sztandarowego z I LO im. Stefa Żeromskiego
  w Kielcach,
 • dowódcy pocztu sztandarowego z II LO im. Jana Śniadeckiego
  w Kielcach.