Rok szkolny 2015/2016

Z okazji święta  Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, już po raz piąty, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach we współpracy
z Kieleckim Ochotniczym Szwadronem Kawalerii oraz Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach przeprowadzili Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych .

V Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych dla uczniów świętokrzyskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych składał się z dwóch kategorii turniejowych:

  • konkurs wiedzy o polskich symbolach narodowych i symbolach szkolnych  (odbył się 18.03.2016 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach),
  • rywalizacja szkolnych pocztów sztandarowych (odbyła się 29.04.2016 r. w siedzibie szkoły - ZSO nr 29 w Kielcach). Rywalizacja poprzedzona została szkoleniem  pocztów, jakie przeprowadził na terenie Szkoły Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii w dniu 22 kwietnia 2016 r.

Po zakończeniu rywalizacji uczestnicy Turnieju i zaproszeni goście obejrzeli montaż poetycko – muzyczny wykonany przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 29. W tegorocznej edycji Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych dodatkową konkurencją była rywalizacja klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych.

       Rozdanie nagród zwycięskim drużynom miało miejsce 02 maja 2016 r. na Rynku w Kielcach  podczas miejskiej uroczystości obchodów Święta Flagi RP  (nagrody wręczali m.in., Wojewoda Świętokrzyski – Pani Agata Wojtaszek, senator Krzysztof Słoń).

       Szczególne wyróżnienie - puchary otrzymały poczty sztandarowe szkół, które wywalczyły I   miejsce w Turnieju. Puchary ufundowali  i wręczali  płk dypl. Wiesław Mitkowski – Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach oraz płk Wiesław Święchowicz – Szef Wojewódzkiego Sztabu wojskowego w Kielcach.

Honorowy patronat Turnieju:

Minister Obrony Narodowej,
Minister Edukacji Narodowej,
Wojewoda Świętokrzyski,
Świętokrzyski Kurator Oświaty,
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Starosta Kielecki,
Prezydent Miasta Kielce,
Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach

Patronat medialny Turnieju:

Dyrektor TVP Kielce,
Redaktor Naczelny " Echa Dnia",

Dyrektor Radia eM Kielce

Redaktor Naczelny portalu internetowego Nasze Kielce

Fundatorzy nagród:

Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach.

Prezydent Miasta Kielce

Wojewoda Świętokrzyski

Świętokrzyski Kurator Oświaty  

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

 

Zwycięzcy V Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych w  kategorii:

 

  • Konkursu wiedzy o polskich symbolach narodowych i symbolach szkolnych 

 

Na poziomie szkół podstawowych:

I miejsce: Aleksandra Stando – Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach

II miejsce (ex aequo): Małgorzata Kosowska – Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Kielcach                                           

                                   Piotr Bucki – Szkoła Podstawowa w Kostomłotach Drugich                    

                   

 Na poziomie szkół gimnazjalnych:

I miejsce: Julia Olszewska – Gimnazjum nr 6 w Kielcach

II miejsce: Wiktor Charaziński – Gimnazjum w Kostomłotach Drugich

III miejsce: Bartosz Chmielewski – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 
                  

 

Na poziomie szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce: Samanta Cembrowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach
            

II miejsce: Mateusz Kowalski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach
            

III miejsce: Izabela Saletra - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach
                 

 

  • rywalizacja szkolnych pocztów sztandarowych z musztry sztandarowej

 

 I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 19 w Kielcach

                  Gimnazjum Katolickie w Kielcach

                                                                                            Zespół Szkół nr 2 w Chęcinach                                                                                

                   Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek

                  klasa mundurowa z Niepublicznego Technikum Zawodowego       

                  Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

 

II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach

                  Gimnazjum nr 6 w Kielcach,

                  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Kielcach

                  klasa mundurowa z Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach

 

III miejsce: Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 w Kielcach

                    Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

                    klasa mundurowa z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w  Kielcach