Rok szkolny 2016/2017

Z okazji święta Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, już po raz szósty, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach we współpracy

z Kieleckim Ochotniczym Szwadronem Kawalerii oraz Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach przeprowadzili Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych .

VI Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych dla uczniów świętokrzyskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych składał się z dwóch kategorii turniejowych:

  • konkurs wiedzy o polskich symbolach narodowych i symbolach szkolnych (odbył się 17.03.2017 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach),

  • rywalizacja szkolnych pocztów sztandarowych (odbyła się 28.04.2017 r. w siedzibie ZSO nr 29 w Kielcach). Rywalizacja poprzedzona została szkoleniem pocztów, jakie przeprowadził na terenie Szkoły Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii w dniu

07 kwietnia 2017 r.

Podczas Turnieju Szkoła gościła m. in.: płk Wiesława Budnego z Biura ds. Proobronnych MON, p. Marcina Piętaka - doradcę Wojewody Świętokrzyskiego, p. Łukasza Maja – wizytatora Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, kpt. Artura Kopczyńskiego

z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, mjr Mariusz Migoń z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

Rozdanie nagród zwycięskim drużynom miało miejsce 02.05.2017 r. na Rynku

w Kielcach podczas miejskiej uroczystości obchodów Święta Flagi RP . Nagrody wręczali m.in., Wojewoda Świętokrzyski – Pani Agata Wojtaszek, Senator RP Krzysztof Słoń, Pan Wojciech Lubawski – Prezydent Miasta Kielce.Poczty sztandarowe otrzymały także puchary, które ufundowali: płk dypl. Wiesław Mitkowski – Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach oraz płk Wiesław Loch – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach.

Honorowy patronat Turnieju:

Minister Obrony Narodowej,
Minister Edukacji Narodowej
Wojewoda Świętokrzyski,
Świętokrzyski Kurator Oświaty,
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Starosta Kielecki,
Prezydent Miasta Kielce,
Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach

Patronat medialny Turnieju:

Dyrektor TVP Kielce,
Redaktor Naczelny " Echa Dnia",

Dyrektor Radia eM Kielce

Redaktor Naczelny portalu internetowego Nasze Kielce

VI Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych współfinansowany był przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Prezydenta Miasta Kielce. Ponadto nagrody ufundowali:

Wojewoda Świętokrzyski

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Starosta Kielecki

Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Zwycięzcy VI Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych
w kategorii: 

Rywalizacja pocztów sztandarowych

Poziom szkół podstawowych:

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 27 w Kielcach,

II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach,

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 19 w Kielcach

Poziom szkół gimnazjalnych:

I miejsce - Gimnazjum w Kostomłotach Drugich,

II miejsce - Gimnazjum w Daleszycach,

III miejsce - Katolickie Gimnazjum w Kielcach

Poziom szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce - Zespół Szkół nr 2 w Chęcinach,

II miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Kielcach,

III miejsce - II Liceum Ogólnokształcące w Kielcach

Poziom klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce - Zakład Doskonalenia Zawodowego,

II miejsce - Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach,

III miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach

 

Zwycięzcy VI Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych
w kategorii:  

Konkursu wiedzy o polskich symbolach narodowych
i symbolach szkolnych

Poziom szkół podstawowych:

I miejsce – Maja Dąbrowska ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Kielcach,

II miejsce - Jakub Banaś ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach,

III miejsce ( ex aequo) - Cezary Bławat ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach,

Maja Palus ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Kielcach,

Milena Cieślak ze Szkoły Podstawowej w Kostomłotach

Drugich.

Poziom szkół gimnazjalnych:

I miejsce - Julia Olszewska z Gimnazjum nr 6 w Kielcach,

II miejsce - Adrianna Woźniak z Gimnazjum Integracyjnego nr 4 w Kielcach,

III miejsce ( ex aequo) - Małgorzata Rachwał z Gimnazjum Integracyjnego nr 4

w Kielcach,

Wiktoria Witkowska z Gimnazjum w Daleszycach,

Sandra Korzeniak z Gimnazjum Integracyjnego nr 4 w Kielcach,

Jakub Syska z Gimnazjum w Kostomłotach Drugich

Poziom szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce ( ex aequo) - Samanta Jaworska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

w Kielcach,

Mateusz Kowalski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

w Kielcach

II miejsce - Izabela Saletra z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach,

III miejsce - Aleksandra Piwowar z Zespołu Szkół nr 2 w Chęcinach

Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury - p. Jarosław Machnicki ufundował nagrodę dla Gimnazjum nr 6 w Kielcach - szkoły, która w latach 2012 - 2017 uzyskiwała najlepsze wyniki w Międzyszkolnym Turnieju Pocztów Sztandarowych w kategorii: Konkurs wiedzy o polskich symbolach narodowych i symbolach szkolnych.