Samorząd - Szkoła Podstawowa (rok szkolny 2015/2016)

CZERWIEC

            1.06.2016 r. - UROCZYSTY APEL Z OKAZJI DNIA DZIECKA:

          - życzenia i wspólne śpiewanie piosenki "Wszystkie dzieci nasze są",

            - prezentacja strojów oraz występy poszczególnych klasy,

            - konkurs z różnych dziedzin wiedzy dla wybranych przedstawicieli z każdej klasy, 

            - wręczenie nagród i dyplomów laureatom rożnych konkursów szkolnych,

            - słodki poczęstunek,

            - zaprezentowanie przez dzieci tańca belgijskiego.

                   

22.06. 2016 r. - APEL PODSUMOWUJĄCY ROCZNĄ PRACĘ SAMORZĄDU SZKOLNEGO KL. IV-VI:

- odczytanie sprawozdania przez przewodniczącą szkoły Aleksandrę Stando;

- pokaz taneczny uczennic z klasy Va: Wiktorii Chałon i Weroniki Palacz;

- przedstawienie najlepszych uczniów z poszczególnych klas i wręczenie im

  słodkiego poczęstunku;

 - wręczenie statuetki dla najlepszej klasy w szkole; 

                oto zwycięska klasa Va

 

- wręczenie nagród i dyplomów dla  zwycięzców w różnych konkursów szkolnych.

MAJ 

        1- 31.05 2016 r. - KONTYNUOWANIE AKCJI "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM" -

dalsze czytanie książki  "Mateuszek". 

        10.05.2016r. - DZIEŃ BEZ ZADAWANIA PRACY DOMOWEJ. 

        13.05.2016 r. - OGŁOSZENIE "SZCZĘŚLIWYCH NUMERKÓW", czyli dzień bez pytania dla uczniów

z numerem w dzienniku: 12,10,21,8,19.

        25.05.2016 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE SZKOLNEGO KONKURSU "DLA CIEBIE, MAMO".

        Oto zwycięzcy:

I miejsce - Wiktoria  Pastuszka klasa Va

II miejsce - Igor Kornafel klasa Vb

III miejsce - Maria Kuczwara klasa Va

 Wyróżnienie -  Martyna Sadowska klasa Va

           KWIECIEŃ

            1- 30.04 2016 r. - KONTYNUOWANIE AKCJI "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM" - dalsze czytanie książki  "Mateuszek". 

            1.04.2016 r.  - PRIMA APRILIS - dzień, w którym uczniowie przebierają się w stroje dowolne, ale śmieszne i zabawne.

                       oraz DZIEŃ BEZ ODPOWIEDZI  I SPRAWDZIANÓW. 

            6.04.2016 r. - APEL POŚWIECONY PAPIEŻOWI JANOWI PAWŁOWI II przygotowany przez p. Agatę Kucharczyk.

            14.04.2016 r. - OGŁOSZENIE "SZCZĘŚLIWYCH NUMERKÓW", czyli dzień bez pytania dla uczniów z numerem w dzienniku: 7,4,11,20,24. 

            22.04.2016 r. - UDZIAŁ UCZNIÓW W AKCJI PORZĄDKOWANIA MIEJSC PAMIĘCI Z OKAZJI MIESIĄCA PAMIĘCI NARODOWEJ. ZAPALENIE ZNICZY NA POMNIKU PRZY ULICY URZĘDNICZEJ.

            MARZEC

            2.03.2016 r. - OGŁOSZENIE KONKURSU DLA CHŁOPCÓW NA NAJCIEKAWSZE PRZEBRANIE Z OKAZJI DNIA KOBIET.

            3.03.2016 r. - ROZPOCZĘCIE AKCJI "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM".

            W każdy czwartek, podczas przerwy, uczniowie czytają głośno książkę Elviry Lindo pt. "Mateuszek". Pozostałe dzieci z zainteresowaniem przysłuchują się.

            3.03.2016 r. - OGŁOSZENIE "SZCZĘŚLIWYCH NUMERKÓW", czyli dzień bez pytania dla uczniów z numerem w dzienniku: 2, 7, 10.

            4.03.2016 r. - DZIEŃ BEZ ZADAWANIA PRACY DOMOWEJ.

            8.03.2016 r. - DZIEŃ KOBIET.

            Dzień rozpoczął sie od złożenia życzeń z okazji Dnia Kobiet pani dyr. U. Pyk i wszystkim młodym kobietkom naszej szkoły. Dziewczynki zostały poczęstowane przez chłopców cukierkami.

            Wśród chłopców, którzy wzięli udział w zabawie i przebrali się za kobiety wyłoniony został zwycięzca. Został nim Jakub Gigoń z klasy VIa.

            14.032016 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO "RYMOWANKI O WIOŚNIE".

            Oto zwycięzcy:

I miejsce - Wiktoria Chałon klasa Va

II miejsce - Martyna Jaguś klasa IVa

III miejsce - Weronika Pastuszka klasa Va

                      Angelika Chrząstowska klasa Va

            18.03.2016 r. - OGŁOSZENIE "SZCZĘŚLIWYCH NUMERKÓW", czyli dzień bez pytania dla uczniów z numerem w dzienniku: 19,21,5,8,23.

            21.03. 2016 r. - ŚWIĘTO PIERWSZEGO DNIA WIOSNY 

            oraz DZIEŃ BEZ SPRAWDZIANÓW I KARTKÓWEK.

            23.03.20126 r. - DZIEŃ BEZ ZADAWANIA PRACY DOMOWEJ.                                             

          LUTY

          11.02.2016r. - PODSUMOWANIE PRACY SAMORZĄDU W I PÓŁROCZU

           Podczas apelu przewodnicząca samorządu szkolnego A. Stando przeczytała wszystkie zadania realizowane w I półroczu.

 

     Następnie p. Dyr. Urszula Pyk przedstawiła wyniki klasyfikacji półrocznej w klasach  IV-VI. Najwyższą średnią ocen zdobyła klasa Va - 4,45 , natomiast najlepszą frekwencję klasa IVa. 25 uczniów osiągnęło średnią ocen powyżej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre sprawowanie. Zostali oni przedstawieni społeczności szkolnej oraz otrzymali słodki poczęstunek. Oto oni:

               - klasa IVa

 

                        - klasa Va

 

                        - klasa Vb

 

                         - klasa VIa

 

                          - klasa VIb

 

        Na zakończenie apelu miało miejsce wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom Szkolnego Konkursu  "Ferie z książką".

       

                24.02.2016 - OGŁOSZENIE KONKURSU PT. "RYMOWANKI O WIOŚNIE"                             

                                                                                REGULAMIN KONKURSU:

 

            Cele konkursu:

-          motywowanie uczniów do rozwijania swoich uzdolnień pisarskich,

-          dostrzeganie przez uczniów zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianami pór roku,

-          dostrzeganie piękna wiosennej przyrody,

-          kształtowanie umiejętności prezentacji tematu w formie literackiej.

Zasady konkursu:  

    1.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VI.

    2. Prace należy wykonać indywidualnie.

    3. Każdy uczestnik może ułożyć tylko 1 rymowankę 4-6 wersową dotyczącą wiosny.

    4. Rymowankę zapisaną (wydrukowaną) na kartce formatu A4 należy podpisać

        na odwrocie (imię, nazwisko i klasa).

Kryteria oceny:

-          zgodność pracy z tematem konkursu,

-          poprawność ortograficzna i stylistyczna przedstawionej pracy literackiej,

-          pomysłowość tekstu rymowanki.

Czas trwania konkursu: 

    Prace należy składać do p. D. Sępioł-Skóry w terminie do 11.03. 2016 r.

Postanowienia końcowe:

    Rozstrzygnięcie konkursu oraz zamieszczenie listy zwycięzców na tablicy samorządu i stronie internetowej szkoły nastąpi 15.03.2016 r. Zaprezentowane prac laureatów oraz rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się podczas apelu szkolnego w dniu 21.03.2016 r.  

                                                                                                    Organizatorzy: Opiekunowie SU kl. IV-VI

 

STYCZEŃ

12.01.2016 r.  - DZIEŃ BEZ ZADAWANIA PISEMNYCH PRAC DOMOWYCH.

12.01.2016 r.  - DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA.

To była wspaniała zabawa, w której uczestniczyli uczniowie klas IV-VI. Obowiązywały stroje karnawałowe i przebrania. Podczas dyskoteki odbył się konkurs tańca. Mistrzami zostali: Paulina Michalczyk i Piotr Różycki z kl. Va.

13.01.2016 r . - DZIEŃ BEZ KARTKÓWEK ORAZ ODPYTYWANIA.

13.01.2016 r . - ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU SZKOŁY W AKCJI "GÓRA GROSZA".

Corocznie nasza szkoła uczestniczy w akcji "Góra grosza". Celem jej jest pomoc dzieciom, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w domach rodzinnych. Wyniki tegorocznej zbiórki są następujące.

 

 KL. VI a    - 9,37 zł.

 KL. VI b    - 6,32 zł.

 KL. V a     - 45,29 zł.

 KL. V b     - 15,32 zł.

KL. IV a     - 23,65 zł.

                             --------------------------

                 RAZEM         99,95 zł.

GRUDZIEŃ

04.12.2015 r.  - MIKOŁAJKOWY KIERMASZ CIAST.

To był wspaniały dzień mikołajkowy w naszej szkole. Od samego rana rodzice naszych uczniów przynosili do szkoły  różnorodne wypieki, które sprzedawane były na wszystkich przerwach. Było ich bardzo dużo. Każdy kawałek ciasta  zakupiony przez ucznia kosztował 1 zł., natomiast dla osoby dorosłej minimum 2 zł. Zebraliśmy 1143,73   zł.

Pieniądze otrzymane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na zakup podarków świątecznych dla osób, z naszej szkoły, będących w trudnej sytuacji materialnej oraz na nagrody dla zwycięzców konkursów szkolnych.  

01- 07. 12.2015 r. - ZBIÓRKA SŁODYCZY DLA DZIECI W WILNIE.

Przez tydzień odbywała się w naszej szkole akcja charytatywna polegająca na zbiórce słodyczy z przeznaczeniem dla uczniów polskiej szkoły w Wilnie. Organizatorem całego przedsięwzięcia jest Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii , który już od paru lat wspiera polskie dzieci na obczyźnie. Corocznie z okazji świąt Bożego Narodzenia kawalerzyści przekazują dary polskim uczniom od ich rodaków z Kielc. 

 

7.12.2015 r. -  KONKURS "MAM TALENT".

W konkursie wzięło udział 9 uczniów z kl. IV-VI, którzy zaprezentowali się  w programie wokalnym, muzycznym

i tanecznym. Jury konkursu stanowili: pani dyrektor Urszula Pyk, pani v-ce dyrektor Hanna Skrzek oraz pan Rafał Pitula.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce -  Mateusz Kisiel z kl. VIa

II miejsce - Aleksandra Włosek kl. Va

III miejsce - Oliwia Kot kl. Va

Osoby te otrzymały dyplomy i nagrody, zaś wszyscy pozostali uczestnicy słodki upominek.

Następnie  miało miejsce wręczenie dyplomów i nagród laureatom: Szkolnego Konkursu Fotograficznego "Barwy jesieni", Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Ks. Jana Twardowskiego oraz zwycięzcom na najlepsze przebranie z okazji Dnia Wszystkich Świętych.

 

10.12.2015 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO "KARTKA BOŻONARODZENIOWA"

Na konkurs wpłynęło 32 prace. Jury wyłoniło następujących zwycięzców:

I miejsce -  Martyna Sadowska z kl. Va

II miejsce - Aleksandra Kiniorska kl. Va

III miejsce - Aleksandra Stando kl. VIa

wyróżnienie - Weronika Pastuszka kl. Va

Kartki świąteczne wykonane przez uczniów naszej szkoły zostały przekazane w prezencie dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej w Kielcach.

17.12.2015 r.  - OGŁOSZENIE "SZCZĘŚLIWYCH NUMERKÓW", czyli dzień bez pytania dla uczniów z numerem w dzienniku: 3, 11, 15, 22.

21.11.2015 r. - DZIEŃ  BEZ ZADAWANIA PRACY DOMOWEJ.

22.12.2015 r.  - DZIEŃ BEZ PYTANIA I KARTKÓWEK.

 

 

        

 

 

 

LISTOPAD

02.11.2015 r.  - OGŁOSZENIE KONKURSU "MAM TALENT".

REGULAMIN KONKURSU:

Cele konkursu:

-          motywowanie uczniów do rozwijania swoich uzdolnień i pasji,

-          stworzenie uczestnikom konkursu możliwości prezentacji swojego talentu,

-           rozwijanie umiejętności artystycznych. 

 

Zasady konkursu:

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV- VI.
 • Zadaniem uczestnika jest zaprezentowanie publiczności swojego talentu (np.: wokalnego, tanecznego, muzycznego, recytatorskiego lub innego).

·         Zapisy osób, które chcą uczestniczyć w konkursie trwają do 06.11.2015 r. Należy zgłaszać się do p. A. Kucharczyk.

 

    Kryteria oceny:

-   jakość prezentacji talentu,

-   wartość artystyczna wykonania,

-   pomysłowość prezentacji.

 

Postanowienia końcowe:

Finał konkursu pt. "Mam talent" odbędzie się podczas uroczystości szkolnej dn. 07.12.2015 r. o godz. 10:35. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

 

                                                Organizatorzy: A. Kucharczyk, D. Sępioł-Skóra, G. Tosnowiec-Brodawka

 

03. 11.2015 r. - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU O TYTUŁ "NAJWIĘKSZEGO PRZYJACIELA ZWIERZĄT" ORAZ OGŁOSZENIE, KTÓRA KLASA ZEBRAŁA NAJWIĘCEJ PIENIĘDZY DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT. 

 

I MIEJSCE       - KL. VIA    51,00 ZŁ.

II MIEJSCE     -  KL. VA    36,50 ZŁ.

III MIEJSCE    - KL. IVA    26,92 ZŁ.

IV MIEJSCE    - KL. VIB    4,81 ZŁ.

V MIEJSCE      - KL. VB     3,00 ZŁ.

                             --------------------------

                             RAZEM    122,23 ZŁ.

TYTUŁ  "NAJWIĘKSZY PRZYJACIEL ZWIERZĄT" - ZDOBYŁ WOJCIECH GRZĘDA KL. VIA.

  

09.11.2015 r . - OGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA UDZIAŁU SZKOŁY W AKCJI "GÓRA GROSZA".

Organizatorem już XVI edycji tej akcji jest Towarzystwo Nasz Dom. Przeprowadzana jest ona w szkołach i przedszkolach całej Polski. Celem akcji jest pomoc dzieciom, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w domach rodzinnych. Każdy darczyńca przekazuje dowolną wpłatę do skarbnika klasowego.  Wyniki zbiórki ogłosimy w styczniu.

 

13.11. 2015 r.  -  WYNIKI ZBIÓRKI PIENIĘŻNEJ Z OKAZJI TYGODNIA MISYJNEGO.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, podczas przerw, zbierali od uczniów naszej szkoły sumę 50 zł. Celem tej akcji  jest pomoc dzieciom w Afryce.

16.11.2015 r.  - OGŁOSZENIE "SZCZĘŚLIWYCH NUMERKÓW", czyli dzień bez pytania dla uczniów z numerem w dzienniku: 2, 4, 7, 16.

 16.11.2015 r.  - TYDZIEŃ TOLERANCJI.

W ciągu całego tygodnia uczniowie swoim strojem manifestowali postawę tolerancji dla innych. Każdego dnia obowiązywał inny kolor ubrania, który nawiązał do konkretnego zachowania w stosunku do innych. I tak: w dzień    

 tolerancji obowiązywał kolor zielony, w dzień serdeczności obowiązywał kolor czerwony, w dzień szacunku biały, a w dzień uśmiechu żółty.

19.11.2015 r.  - OGŁOSZENIE "SZCZĘŚLIWYCH NUMERKÓW", czyli dzień bez pytania dla uczniów z numerem w dzienniku: 5, 9, 20, 14.

 25.11.2015 r. - DZIEŃ  BEZ ZADAWANIA PRACY DOMOWEJ,

25.11.2015 r.  - ANDRZEJKI.

Tego dnia uczniowie klas IV-VI bawili się na dyskotece szkolnej.  Wszyscy wesoło pląsali  do różnorodnych utworu jak "kaczuchy" czy tańca belgijskiego. Podczas zabawy wybrano "króla i królową zabawy".  Królową została Marysia Latos z kl. VIa a królem Antek Chudzicki z kl. Vb.

Oprócz tańców zorganizowane zostały wróżby andrzejkowe.

   

26.11.2015 r.  - DZIEŃ BEZ PYTANIA I KARTKÓWEK.

WRZESIEŃ  

02- 09.09.2015 r.  -  WYBORY SAMORZĄDÓW KLASOWYCH. Oto przewodniczący poszczególnych klas:

 • klasa IVa - Tomasz Górecki
 • klasa Va - Aleksandra Włosek
 • klasa Vb - Zuzia Pałyga
 • klasa VIa - Michał Kowalski
 • klasa VIb - Natalia Januchta

 

09.09.2015 r.  -  SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW KLASOWYCH:

   - przygotowanie przez uczniów propozycji do Planu Pracy Samorządu.

 

11-18. 09 2015 r. -  CZAS TRWANIA KAMPANII WYBORCZEJ:

   - rozwieszenie na 1 piętrze plakatów i rozdawanie ulotek.

 

15.09.2015 r.  -  OGŁOSZENIE KONKURSU SZKOLNEGO PT. "PORTRET MOJEGO NAUCZYCIELA".

REGULAMIN KONKURSU

PORTRET MOJEGO NAUCZYCIELA

Cele konkursu:

-      kształtowanie umiejętności prezentacji tematu w formie plastycznej,

-      rozwijanie uzdolnień manualnych.

Zasady konkursu:  

    1.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VI.

    2. Prace należy wykonać indywidualnie.

    3. Każdy uczestnik może wykonać tylko 1 pracę.

    4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej

        portret nauczyciela naszej szkoły.

    5. Technika pracy – dowolna.

    6. Format pracy – A 4,

    7. Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko autora oraz nazwisko

        nauczyciela przedstawionego na portrecie.

Kryteria oceny:

-      estetyka wykonania pracy,

-      pomysłowość w doborze techniki,

-      podobieństwo portretu do przedstawionej osoby,

-      stopień trudności wykonania pracy.

Czas trwania konkursu: 

    Prace należy składać do p. A. Kucharczyk lub p. D. Sępioł-Skóry w terminie do 09.10. 2015 r.

Postanowienia końcowe:

    Oceny prac dokona komisja w składzie: p. A. Kucharczyk, p. G. Tosnowiec- Brodawka.

    Rozstrzygnięcie konkursu oraz zamieszczenie listy zwycięzców na tablicy samorządu

    i stronie internetowej szkoły nastąpi w 14.10.2015 r., natomiast rozdanie nagród

    i dyplomów podczas apelu szkolnego. Najciekawsze prace zaprezentowane zostaną

    na wystawie pokonkursowej.

                                                                                                 Organizatorzy:          

                                                                                                              opiekunki SU kl. IV-VI

                                   

18.09.2015 r.  -  UDZIAŁ W AKCJI "SPRZĄTANIE ŚWIATA".

 

21.09. 2015 r. -  WYBORY DO SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO KL. IV-VI:

   - przeprowadzenie we wszystkich klasach IV-VI tajnego głosowania na kandydatów do Samorządu Uczniowskiego

     Szkoły Podstawowej nr 7.

Oto skład Samorządu Uczniowskiego kl. IV-VI:

·         przewodnicząca - Aleksandra Stando klasa VIa

·         zastępca przewodniczącej - Aleksandra Włosek klasa Va

 • sekretarz - Natalia Januchta klasa VIb i Tomasz Górecki klasa IVa

 

24.09.2015 r.  -  APEL SAMORZĄDU:

   - przedstawienie składu oraz planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016.

 

30.09.2015 r.  -  OBCHODY DNIA CHŁOPAKA:

   - konkurs dla dziewcząt kl. IV- VI pt. "Moje męskie przebranie".

      W ramach rywalizacji klasowej pod względem ilości przebranych w tym dniu dziewcząt za chłopców zwyciężyła:

 • I miejsce -  klasa Va
 • II miejsce - klasa IVa
 • III miejsce -   klasa VIa
 • IV miejsce -   klasa Vb
 • V miejsce -    klasa VIb

 

       W konkursie indywidualnym na najciekawsze przebranie zwyciężyła:

 I miejsce -   Maja Dąbrowska klasa Va

   - dyskoteka szkolna. Konkurs o życiu sportowców dla chłopców klas IV-VI . Wybór królowej i króla dyskoteki.

·         Królowa dyskoteki - Aleksandra Stando klasa VIa

·         król dyskoteki - Piotr Różycki klasa Va

 

PAŹDZIERNIK 

01.10 2015 r.  - DZIEŃ BEZ KARTKÓWEK ORAZ ODPYTYWANIA.

01- 30.10.2015 r.  - AKCJA "ZŁOTÓWECZKA DLA PIESECZKA" .

"ZŁOTÓWECZKA  DLA  PIESECZKA"

           Z okazji MIESIĄCA DOBROCI DLA ZWIERZĄT Samorząd Uczniowski Klas IV-VI organizował zbiórkę pieniędzy, która zostanie wykorzystana na zakup karmy dla schroniska dla bezdomnych zwierząt. Skarbnicy zbierali pieniądze od uczniów w swoich klasach do dnia 30.10.2015 r. , a następnie przekazali je opiekunom samorządu. Wszyscy brali udział w rywalizacji:

 • o tytuł "Największy przyjaciel zwierząt" - osoba, która przekazała największą sumę,
 • która klasa zbierze najwięcej pieniędzy?  

 

 14.10 2015 r.  - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU "PORTRET MOJEGO NAUCZYCIELA".

Portrety wykonane przez uczniów zostały zaprezentowane społeczności szkolnej na przygotowanej wystawie. Podczas uroczystości szkolnej z okazji Święta Edukacji Narodowej nauczyciele odszukiwali na wystawie swoje portrety, a następnie otrzymywali je w prezencie.

Zwycięzcom konkursu wręczono dyplomy i nagrody. Oto oni:

 

 •  I MIEJSCE -     ALEKSANDRA STANDO  KLASA VIA
 • II MIEJSCE -    ANNA SROKA                     KLASA VIA
 • III MIEJSCE -   MARTYNA SADOWSKA  KLASA IVA

 

 

19.10 2015 r.  - TYDZIEŃ MISYJNY".

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, podczas przerw, zbierali pieniądze od uczniów naszej szkoły do przygotowanej puszki. Celem tej charytatywnej akcji  jest pomoc dzieciom w Afryce.

23.10.2015 r.  - OGŁOSZENIE "SZCZĘŚLIWYCH NUMERKÓW", czyli dzień bez pytania dla uczniów z numerem w dzienniku: 8, 10, 18, 20.

 

30.10.2015 r.  - UDZIAŁ UCZNIÓW W AKCJI PORZĄDKOWANIA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ.

W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych  uczniowie naszej szkoły wzięli udział w porządkowaniu pomników przy ul. Urzędniczej i ul. Karczówkowskiej. Na dowód pamięci i szacunku, dla tych którzy walczyli o naszą ojczyznę dzieci zapaliły znicze.

30.10.2015 r.  - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJLEPSZE PRZEBRANIE

                          Z OKAZJI DNIA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

W tym dniu uczniowie  mogli przebrać się za postacie duchownych, świętych lub aniołów. Po zliczeniu ilości dzieci przebranych w każdej klasie wyniki przedstawiają sie następująco:

 

 • I MIEJSCE    -   KLASA VA 
 • II MIEJSCE  -   KLASA VIA
 • III MIEJSCE -   KLASA IVA

 

TYTUŁ  OSOBY  NAJLEPIEJ  PRZEBRANEJ ZDOBYLI:

 • KISIEL MATEUSZ  KL. VIA
 • CHRZĄSTOWSKA ANGELIKA KL. VA 

 

 30.10.2015 r.  - DZIEŃ BEZ ZADAWANIA PISEMNYCH PRAC DOMOWYCH.